Siirry sisältöön
Työshift wordcloud 2200x983
Takaisin

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa tulosta – jo 41 % TyöShift -palvelun asiakkaista on työllistynyt

Pirkanmaan TE-toimistossa on ollut käynnissä työkykyohjelmaan liittyen Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama TE-palvelupilotti Tuella työhön, jossa on muun muassa pilotoitu uudenlaista intensiivistä valmennuspalvelua, jonka tavoitteena on ollut mahdollistaa työllistymiseen tukea tarvitsevien asiakkaiden työelämään pääseminen. TyöShift-muutoksella kiinni työhön nimellä kulkeva palvelu on osoittanut pitkäkestoisen ja yksilöllisen valmennuksen tukevan merkittävästi kohderyhmän työllistymistä.

Lukuja TyöShift -palvelun asiakkaista:

  • 41 % asiakkaista on työllistynyt
  • 72 % asiakkaista on yli 50-vuotiaita
  • 34 % asiakkaista on yli 60-vuotiaita
  • 61 % asiakkaista kokee työkyvyn olevan yksi keskeisimmistä työllistymisen esteistä
  • 38 % asiakkaista kokee oman iän olevan yksi keskeisimmistä työllistymisen esteistä
  • 78 % asiakkaista on toivonut, että palvelussa käsitellään työkykyyn liittyviä asioita

*Asiakkaiden tilanne marraskuussa 2022

Työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä työelämän kanssa

Jotta Suomen hallituksen työllisyystavoite toteutuu, tarvitaan työelämässä kaikkien panosta. Tavoitteen saavuttamista tukee merkittävästi kaikkien työhön haluavien työelämään pääsy. Joskus työelämään pääsemiseksi tarvitaan enemmän tukea. ”Nyt pilotoitu pitkäkestoinen ja aidosti asiakkaan tarpeista lähtevä valmennuspalvelu, jonka kautta myös työnantajan on mahdollista saada tukea, on jatkossakin tärkeä sisällyttää työllisyyspalveluiden valikoimaan”, toteaa TE-toimiston palvelupäällikkö Niina Tammi.

TyöShift -palvelun tulokset ovat osoittaneet, että haastavistakin lähtötilanteista huolimatta työllistyminen on mahdollista, kunhan sopiva työ ja tuki ovat tarjolla. Yksi palvelun menestystekijä on työelämän kanssa tehtävä päivittäinen yhteistyö sopivien työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi ja asiakkaan työssä pysymisen tukena. ”Erityisesti työsuhteen alussa on tärkeää, että sekä työntekijälle, että työnantajalle on tarjolla tilanteen mukaisesti tukea työsuhteen vakiinnuttamiseksi. Kannustaminen ja vaikeidenkin asioiden puheeksiotto oikea-aikaisesti ovat tärkeitä, jotta työlle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja näin synnyttää työssä onnistumisen kokemuksia”, kuvaa Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Yksilöllisten suunnitelmien mukaista työllistämistä

TyöShift -palvelun aikana asiakkaita on työllistynyt kokemuksen, osaamisen ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisiin tehtäviin ja tarvittaessa työelämäsuunnitelmissa on huomioitu asiakkaan terveydentila, jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn edellytykset. Työllistymisiä on toteutunut erilaisille toimialoille ja erilaisiin tehtäviin aina asiantuntijatyöstä suorittavaan työhön. Jokainen onnistunut työhön kiinni pääseminen on erittäin merkityksellistä niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöidenkin kannalta. Työ tuo mukanaan sosiaalista hyvinvointia ja turvaa osaltaan toimeentuloa.

Palvelussa on ollut käytössä myös Kykyviisari, jonka palvelussa mukana olevat asiakkaat täyttävät palvelun alussa ja lopussa. Kykyviisarin tulosten perusteella pääsemme myöhemmin arvioimaan myös palvelun laadullista vaikuttavuutta asiakkaan elämässä.
Word Art
Kuvassa TyöShift -palvelussa työllistyneiden asiakkaiden tehtävänimikkeitä.