Siirry sisältöön
Tea Widgren uratarinakuva2021
Takaisin

Tea Widgrénin uratarina

Johdon valmentajamme Tea Widgrénin mukaan leka ei välttämättä ole paras työkalu, jos pitää saada naula seinään. Sama pätee johtamisen kehittämisessä; sopiva työkalu kulloiseenkin haasteeseen täytyy miettiä tarkasti.

Työssään Tea siis pohtii erilaisten organisaatioiden kanssa, millaisilla työkaluilla päästään organisaation ja johtamisen kehittämisessä parhaaseen lopputulokseen ja vaikuttavuuteen. Vapaa-ajallaan Tea palautuu ihmisläheisestä työstä laittamalla puhelimen äänettömälle; ottaa värikynän käteen ja antaa mielen tyhjentyä piirroksena paperille tai uppoutuu mielenkiintoisen kirjan maailmaan.

Tea valmentaa sekä johtajia että esihenkilöitä, henkilökohtaisesti coachaamalla tai ryhmiä ohjaamalla. Ura Spring Housella on kestänyt jo yli 10 vuotta. Valmennus on muutenkin toiminut kaiken tekemisen punaisena lankana koko Tean uran ajan. Aluksi hän toteutti työnhakuvalmennuksia, sitten asiakaspalveluvalmennuksia, vuorovaikutusvalmennuksia ja nyt hän keskittyy johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen. Viime aikoina hän on myös tehnyt hieman paluuta juurilleen valmentaessaan muutosturvapalvelun asiakkaita uudelle uralle. ”Irtisanottujen ihmisten kanssa pohditaan mm.: Mitä sitten, kun uusi työpaikka löytyy? Miten uusi työpaikka otetaan vastaan ja miten sulaudutaan uuteen työyhteisöön tai esihenkilön rooliin? Työkäyttäytymisanalyysin, eli DiSCin avulla mietitään yhdessä, millainen oma luontainen työkäyttäytyminen on”, Tea kertoo muutosturvapalveluiden kuvioista.

”Olen päässyt tekemään Spring Housella hyvin erilaisia tehtäviä näiden vuosien aikana," Tea kertoo. "Itselleni on vaikea kuvitella olevani yhdessä organisaatiossa töissä. Tässä työssä olen ikään kuin kaikissa niissä yrityksissä töissä, joissa valmennan ja coachaan. Imen vaikutteita heidän työkulttuureistaan ja opin itsekin lisää", Tea pohtii.

Yritys ei tee päätöksiä, ihmiset tekevät

Millaisessa tilanteessa tulee se hetki, jolloin yrityksen johto kääntyy Tean puoleen ja toivoo valmentajan oppeja? Tean mukaan usein muutos liiketoiminnassa tai liiketoimintaympäristössä johtaa tähän; kenties yrityskauppa tai huomio, että johtamiskulttuuriin tarvittaisiin uudistusta. ”Herätys uudistustarpeeseen voi nousta vaikka henkilöstötyytyväisyyskyselystä, joka viestii, että samalla vanhalla tavalla ei voida enää jatkaa, vaan tarvitaan muutosta.”

Tean intohimon ytimessä valmentajana ovat vuorovaikutus, läsnäolo ja moninaisuuden ymmärtäminen. ”Yksikään yritys ei tee päätöksiä, vaan ihmiset tekevät ne. Sen vuoksi muutoksen toteutumiseksi täytyy pyrkiä vaikuttamaan ihmisten toimintaan.”

Esihenkilötyö ja johtaminen ovat muuttunut 10 vuodessa paljon. Tällä hetkellä organisaatioissa puhuttaa eniten työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen. Tean mukaan jaksamista tukevat kuunteleminen, selkeät rakenteet, yhdessä määritellyt toimintatavat sekä ennen kaikkea tavoitteellinen keskustelu. Avoimen tavoitteellisen keskustelun tarve ja merkitys on vuosien aikana korostunut merkittävästi. Se, että saa puhua ja tulee kuulluksi, koetaan hyvin merkitykselliseksi. Tean toteuttamat osallistavat valmennukset ovat hyvin käytännönläheisiä ja vuorovaikutteisia. Tavoitteet eli se mihin pyritään ja mitä haetaan, on määritelty hyvin ennakkoon. ”Valmennuksessa pitkäaikainen vaikuttavuus, tekemisen muutos tai uudelleen muotoilu ovat keskiössä. Pienikin tekemisen uudistaminen voi saada aikaan merkittävän muutoksen lopputuloksessa”, Tea kiteyttää.

Johtajan tärkein työkalu ja tulevaisuuden uudet esihenkilötaidot

”Kaikki toivovat ja odottavat työkaluja!" Tea huudahtaa. Mutta mitä ne ovat? Saha, vasara tai sirkkeli. Ja mikä sopii mihinkin tilanteeseen? Moni haluaa valmentavaa esihenkilötyötä ja johtamista, koska se on trendi. ”On hyvä käydä läpi onko se tähän tilanteeseen sopivin teema vai pitäisikö lähteä liikkeelle jostain ihan muusta”, Tea muistuttaa ja täsmentää ajatustaan: ”Jos pitää saada naula seinään niin leka ei välttämättä ole paras työkalu siihen. Kannattaa miettiä ensin, mikä on tavoite sekä valitseva kulttuuri ja vasta sen pohjalta valita oikeat työkalut.”

Oli kyseessä irtisanotun tai johdettavan kohtaaminen, aluksi kysytään "Mitä sinulle kuuluu?" Tämä on yksinkertainen, mutta erittäin voimakas kysymys. Aito läsnäolo ja kuulluksi tuleminen ovat monelle niin harvinainen kokemus, että se herkistää. Valmennettava saattaa jopa purskahtaa itkuun tästä kysymyksestä: joku keskittyy vihdoin juuri hänen tilanteeseensa! Aito kohtaaminen varmistaa, että henkinen roskakori saadaan ensin tyhjennettyä, sillä vasta tämän jälkeen päästään eteenpäin; oikeiden asioiden äärelle ja rakentamaan uutta. Tässä onkin Tean mielestä johtamisen ydin ja tärkein työkalu esihenkilöille, joka liian helposti unohtuu kiireessä: ”Varaa aidosti riittävästi aikaa johdettavalle, kysy mitä kuuluu ja sitten rauhoitu hetkeen ja kuuntele.” Ydintavoite valmennuksissa on saada ihmiset pysähtymään ja sitä kautta ajattelemaan asioita ja tekemistä uudesta näkökulmasta.

Tulevaisuuden johtamisessa korostuu Tean mielestä kohtaamisten merkitys ja tunneäly. Myös itseohjautuvuutta korostetaan: ”Raja esihenkilön äärettömän luottamuksen ja äärimmäisen välinpitämättömyyden välillä voi olla todella häilyvä”. Myös hybridityö tulee muuttamaan työhyvinvointia ja vaatii uusia johtamisen tapoja. Osa tulee olemaan enemmän etänä kuin toiset. Miten oikeudenmukainen kohtelu ja johtaminen taataan tasapuolisena kaikille?

Rentoutumista kirjojen ääressä ja piirtäen

Tean polttoaineena työssä toimii se, että pääsee näkemään sekä onnistumisia että välillä myös työelämän varjopuoliakin. Tean intohimo on kehittyminen ja kehittäminen - myös omassa elämässä. ”Haluan oppia koko ajan uutta ja auttaa ihmisiä oivaltamaan asioita”, Tea kertoo intoa äänessään. Teaa kiinnostaa tällä hetkellä myös erityisen paljon psykologisen turvallisuuden merkitys työssä onnistumiseen, tuloksen aikaan saamiseen sekä työssä jaksamiseen.

Intohimo omaan ja asiakkaiden kehittymiseen ja sitä kautta koko alaan on rakentunut 20 vuoden aikana. Ennen valmennusuraa Tea toimi mm. rekrytointikonsulttina. ”Käytin jo silloin DiSC-työkalua työkäyttäytymisanalyysin tekemiseen. Näin autoin sekä uutta työntekijää että työnantajaa ymmärtämään toisiaan ja toimimaan tehokkaasti yhdessä”, Tea kertoo.

Työ, jossa tavataan paljon ihmisiä päivittäin, vaatii myös hiljaisuutta vastapainokseen, joten työpäivän jälkeen Tean puhelin onkin usein äänettömällä. Tea rentoutuu myös lukemalla ja piirtämällä. Piirtäminen on Tealle myös keskittymisen väline. Voimaa ja uutta virtaa työhön Tea saa mielenkiintoisista lisäkoulutuksista. Niitä onkin kertynyt useampia; mm. ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija koulutus, Business Coach ICF ja NLP Practitioner -koulutus. ”Vähintään kerran pari vuodessa haluan jonkun lyhyemmän tai pidemmän koulutuksen”, Tea kertoo. Uteliaan mielen kehittyminen ja kehittäminen jatkuu siis vapaa-ajallakin!