Siirry sisältöön

Moderni ulkoistaminen tuo lisäarvoa liiketoimintaan

Toiminteiden ulkoistaminen ajatellaan yleensä isoksi, hankalaksi ja raskaaksi prosessiksi, minkä toteuttamiseen kynnys on suuri. Näin ei kuitenkaan ole. Kyseisen prosessin ei aina tarvitse olla isojen hankalien kokonaisuuksien ulkoistamista vaan myös yksittäisiä toimia voidaan ulkoistaa helposti, nopeasti ja vaivattomasti.

StaffPoint S.L.U on erikoistunut tarjoamaan moderneja vaihtoehtoja ulkoistamiseen. Me autamme erityyppisiä yrityksiä tuomaan lisäarvoa liiketoimintaan siirtämällä toiminteita meille. Meillä voidaan tehdä pienempiä osia tai isompia kokonaisuuksia. Asiakkaamme pystyvät keskittymään paremmin itse ydinliiketoimintaan ulkoistamalla meille muut toimet.

Mitä tarkoittaa palvelun ulkoistaminen?

Ulkoistaminen merkitsee yritykselle ennen kaikkea sujuvampaa arkea. Yritys tai yhteisö voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaan, kun alaan erikoistunut moniosaaja yritys vastaa arjen pyörittämisestä.

Keskeisenä tavoitteena koko prosessissa on myös usein kustannusten alentaminen. Ulkoistaminen voikin siis tuoda sekä yrityksille että kunnille kustannussäästöjä, ja parantaa tehokkuutta. Kukapa ei haluaisi vähentää yrityksensä kustannuksia ja samalla korottaa palvelutasoa?

Modernin ulkoistamisen hyödyt

Ulkoistaminen lisää myös joustavuutta ja mahdollistaa erikoistumisen sekä innovaatioiden kehittymisen. Esimerkiksi pienissä organisaatioissa lomilla sekä muilla poissaoloilla on melkein väistämättä suora vaikutus palvelutasoon. Palveluntarjoaja taas puolestaan osaa eri tavalla varautua kyseisiin poissaoloihin, jolloin palvelutaso ei heikkene muutaman sairastapauksen tai muun poissaolon johdosta.

Myös puuttuvan erikoisosaamisen saaminen organisaatioon on hyvä motiivi ulkoistamiselle. StaffPoint S.L.U ei ole tässä suhteessa siis pelkästään palveluntarjoaja, vaan olemme myös erikoistuneet rekrytointeihin ja löytämään erikoisosaamista vastaavia tekijöitä. StaffPoint-konsernin tarkoitus suurena rekrytointitalona onkin tehdä työelämän löytöjä.

Palveluntarjoajalla on usein myös paremmat käytännöt tuottavuuden ja kustannusten hallintaan. Työn tuottavuutta ja tuloksia on totuttu mittaamaan hyvin tarkasti, jotta niitä pystytään raportoimaan asiakasyritykselle. Näin ollen monien toiminteiden osalta asiakasyrityksen tuottavuuden hallinta sekä kustannusten seuranta muuttuvat tarkemmiksi, säännöllisemmiksi sekä tehokkaammiksi ulkoistamisen myötä.

StaffPoint on modernin ulkoistamisen edelläkävijä

Me StaffPointilla liputamme modernin ulkoistamisen puolesta. Meillä koko prosessi tapahtuu asiakkaan ehdoilla riippuen siitä, mitä halutaan ulkoistaa. Ulkoistamisen ei tarvitse olla hankala ja iso prosessi, vaan meillä voidaan suorittaa myös yrityksen pienempiä toimia kuten yksittäisiä asiakaspalvelutehtäviä, taloushallinnon tukitoimia tai vaikkapa back office -töitä. Asiakas voi siirtää joko yksittäisiä toimia tai kokonaisia toiminteita meille, jolloin itselle jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

Tällä hetkellä autamme yrityksiä niin asiakaspalvelun, back office -toiminteiden, taloushallinnon, rekrytoinnin sekä monien muiden tehtävien suorittamisessa. Meille voikin ulkoistaa laidasta laitaan toimia asiantuntijatöihin saakka. Löydämme myös erikoisosaajat vaativiin tarpeisiin!


Seuraathan meitä jo Instagramissa ja Facebookissa?