Siirry sisältöön

Vikkelästi töihin -hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaisia ohjausmalleja maahanmuuttaneiden kotoutumisen tueksi

Tampereen Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Vikkelästi töihin -hankkeessa innovoidaan ja kehitetään ohjausmalleja, jotka tukevat sosiaali- ja terveysalalle suuntautuvien maahanmuuttaneiden kotoutumista, työuran hallintaa sekä suomen kielen oppimista.

Yhdistelmälogo EU, Vipuvoimaa, Sasky, Takk ja SH PIENI

Hankkeen järjestämän Sujuvasti soteen -valmennuksen aikana maahanmuuttaneet pääsevät muun muassa opiskelemaan sairaanhoitajatutkinnon alkuvaiheen opintoja.

”Odottavin mielin olemme nyt lähteneet mukaan toteuttamaan tätä tärkeää hanketta osatoteuttajan roolissa”, Spring Housen projektikoordinaattori Grace Hoffrén kertoo. Hän odottaa erityisesti pehmeisiin taitoihin fokusoivien ohjausmallien kehittämistä. Pehmeät taidot voidaan määritellä esimerkiksi sellaisiksi siirrettäviksi taidoiksi, jotka liittyvät henkilön vuorovaikutustaitoihin ja tunneälykkyyteen. ”Meille on tärkeää kohdata maahanmuuttanut henkilö kokonaisuutena, niin että substanssiopetuksen rinnalla myös pehmeät taidot sekä maahanmuuttaneen kielellinen tukeminen otetaan erityisen huomion alle kehitystyössä”, Grace kertoo. “Lisäksi tiivis yhteistyö hoitotyön opettajien kanssa antaa meille kallisarvokasta asiantuntijuutta ohjausmallien kehittämiseen.”, Grace toteaa.

Spring Housen toinen hanketyöntekijä Hanna Airaksinen toteuttaa muun muassa jalkautuvaa kielitukea valmennuksen osallistujien harjoittelupaikoissa. “Tarkoituksena on tuoda kielen tuki harjoittelijan työpaikalle, jolloin siitä hyötyy parhaillaan koko organisaatio.” Hanna kertoo. “Pehmeät taidot, kuten vuorovaikutustaidot ja itseohjautuvuus ovat keskiössä ammatillisen identiteetin kehittämisessä ja työpaikkaan kiinnittymisessä. Tästä syystä kielen oppiminen nivoutuu valmennuksessamme myös uraohjaukseen, jota toteutamme kielitietoisesti. Toivomme, että valmennuksemme myötä maahanmuuttajataustaiset kokevat aidosti olevansa osa työyhteisöä.”, Hanna toteaa.

Sujuvasti soteen -valmennuksen ensimmäisen kierroksen haku on auki 31.7.2022 asti. Lisätietoja ja haku: projects.tuni.fi/sujuvastisoteen/

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021 – 31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.

Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.

10.5.2022