Skip to main content

Spring House Oy:n historia

Spring House Oy perustettiin vuonna 2002. Jo tuolloin yhtiön keskeisiä rakennusaineita olivat kova halu ja arkeen ulottuvat valmennusmetodit. Ihmisläheisyys ja yksilön potentiaaliin uskominen ovat alusta lähtien olleet ydinajatuksiamme.

Spring Housen tarina lähti liikkeelle elämänsä siirtymävaiheessa olevista, unelmiaan tavoittelevista nuorista. Spring Housen perustajajäsenet kirjoittivat teoksen nimeltä Kunnian Kevät – näin menestyt pääsykokeissa (Jaakko Mäki-Petäjä, Kustannusosakeyhtiö Tammi) tueksi ja avuksi tulevan työuran ensiaskelille. Kirja kiinnitti huomiota silloisessa työministeriössä ja sen oppien nähtiin soveltuvan erinomaisesti myös työnhakuun ja urasuunnitteluun. Motivointiin, asenteen merkitykseen, tavoitteen asettamiseen ja siinä pysymiseen keskittyvä teos hankittiin jokaisen työ- ja elinkeinotoimiston käsikirjastoon.

Tästä alkoi merkityksellinen yhteistyö työ- ja elinkeinohallinnon kumppanina. Sittemmin työmahdollisuuksia valmennettavillemme tarjonneet työnantajat kiinnostuivat tavastamme valmentaa ihmisiä ja saada muutosta aikaan heidän työurillaan. Näin aloimme vauhdittaa ja tukea kasvua ja muutosta myös yrityksissä ja organisaatioissa.

Vuonna 2012 yhtiöstä tuli osa StaffPoint-konsernia. StaffPoint-yhdistymisen myötä yhdistyivät myös muun muassa maahanmuuttajakouluttajana tunnettu Taitoprofiilit Oy ja Spring House Oy. Taitoprofiilit Oy perustettiin vuonna 2004 tekemään alun perin lyhyitä osaamiskartoituksia ja –arvioita, mistä toiminta laajeni muihin työvoimapalveluihin ja yrityksille tarjottaviin valmennuspalveluihin. Vuonna 2007 Taitoprofiilien palveluntarjonta laajentui maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin, joiden osuus kasvoi nopeasti liiketoiminnan kannalta merkittäväksi.

Kahden merkittävän palveluntuottajan yhdistyminen laajensi uuden Spring Housen palveluntarjooman kattamaan koko työvoimapalvelujen kentän ja vahvisti entisestään henkilöstövalmennuksen osaamistamme. Yhdessä meistä tuli Spring House Oy, joka on toimialansa suunnannäyttäjä ja edelläkävijä.