Siirry sisältöön
Mitä kannattaa huomioida hr-strategiassa
Takaisin

Mitä kannattaa huomioida HR-strategiassa – miten yrityksen kasvua tuetaan onnistuneilla rekrytoinneilla?

Rekrytoinnit vaikuttavat suoraan yrityksen kasvuun. Työmarkkinat ovat muuttuneet pysyvästi ja rekrytointi ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkkää ”paikkojen täyttämistä”. Onnistunut rekrytointi lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta ja tavoitteista

On oltava oikeat osaajat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Rekrytointikumppanin strateginen hyödyntäminen tuo valtavasti mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä säästöjä yritykselle.

Strategiassa huomio rekrytointiin ja osaajien kehittämiseen

Miten yrityksen työn resursointi on mietitty pitkällä tähtäimellä ja strategisella tasolla? Työelämä on hyvin nopeatempoista, ja liiketoimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti kiihtyvää vauhtia. Työn tekemiselle on erilaisia tarpeita, jotka saattavat syntyä todella nopeasti. Tämä haastaa yritysten kyvykkyyttä saada sovittu työ tehtyä muuttuneiden tarpeiden puitteissa vieläpä kannattavasti.

Nykyinen työelämä edellyttää joustavuutta, mistä kertoo joustavien työn muotojen yleistyminen (aiheesta lisää Rusinat urapullasta -blogissamme). Työvoiman tarve voi vaihdella merkittävästi lyhyelläkin aikavälillä ja se on suuri haaste monelle yritykselle. Yrityksillä pitääkin olla kyky proaktiiviseen toimimiseen resursoinnin näkökulmasta, jotta ne kuuluisat ongelmat ja kalliit virherekrytoinnit eivät kumuloituisi reaktiivisen toiminnan johdosta. Tässä rekrytointikumppani voi auttaa erilaisilla yhteistyömalleilla, joilla turvataan joustavasti työvoiman tarpeet erilaisissa ja nopeissakin tilanteissa.

Yrityksen osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja haastavat perinteisen osaamisen. Siksi HR:n tulisikin suunnata katseensa kohti työntekijöitä ja arvioida, kuinka heidän työaikaansa saadaan ohjattua entistä paremmin arvoa tuottaviin asioihin. HR-funktion tulisi jatkuvasti arvioida miten varmistaa osaamisen kehittäminen organisaatiossa nykyisille ja tuleville työntekijöille.

Hyvä työnantajabrändi ja menestyvä liiketoiminta vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen samalla, kun yritykset houkuttelevat uusia osaajia. Tulevaisuudessa työntekijä- ja työnhakijakokemus tulee korostumaan entisestään ja siksi siihen kannattaakin panostaa myös strategisella tasolla. Työnantajamielikuvan vahvistaminen on keskeistä osaamista, jota myös rekrytointikumppani voi tarjota.

Kompetenssipohjainen rekrytointi auttaa hakijaprofiilin määrittelyssä

Rekrytoinnin onnistumisen kannalta on keskeistä, että yrityksellä on mahdollisimman tarkka näkemys siitä, millaisia osaajia tarvitaan. Aina tämä ei kuitenkaan ole helppoa. Vaihtuvuuden korvaaminen ja titteliperusteinen ajattelu eivät ole paras lähestymistapa uusien osaajien palkkaamiseen.

Rekrytoinnissa onnistuminen edellyttää selkeää ymmärrystä siitä, millaista osaamista yritykseen tarvitaan sekä miten tavoittaa ja tunnistaa tarpeet täyttävät osaajat. Profiilin määrittelyssä tulisi huomioida laajemmin tehtävässä tarvittavaa osaamista ja vastuita sekä mm. etenemismahdollisuuksien lisäksi yrityksen ohjaustyylin ja kulttuurin tuomia lisämausteita. Esimerkiksi startupin ensimmäinen HR-päällikkö saa pöydälleen aivan erilaisen tehtävälistan kuin pörssiyrityksessä työskentelevä kollega.

Osaava HR-kumppani auttaa sinua kiteyttämään, millaista osaajaa yritykseen rekrytoidaan. Näin tiedetään, miten työpaikkaa kannattaa markkinoida ja mistä haettavia osaajia löytyy parhaiten. Vuosien kokemus auttaa välttämään yleisimmät virheet. Tarkkaan määritelty osaajaprofiili on tärkeää, koska se myös auttaa viestimään työpaikasta mahdollisimman houkuttelevasti oikeille osaajaprofiileille eri kanavissa ja kohtaamispisteissä.

In-house vai rekrytointikumppani?

HR-kumppanin käyttö säästää aikaa ja nopeuttaa prosesseja. Ensisijaisesti tätä tulisi arvioida yrityksen oman fokuksen ja rekrytointiresurssin näkökulmasta. HR-kumppani tuo yhteistyöhön tarvittavat resurssit ja osaamisen yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan, jolloin yrityksessä voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen ja bisnekseen. Rekrytointikumppanin käyttäminen ei kilpaile oman HR:n kanssa, vaan ne työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.

Yrityksillä on useita erilaisia rekrytointiin liittyviä tarpeita esimerkiksi rekrytointivolyymin tai position vaativuuden suhteen. Nämä tarpeet vaativat erilaista osaamista yrityksen sisäiseltä HR-funktiolta. Siksi yrityksen kannattaa harkita rekrytointikumppania, jolla on näkemystä ja kokemusta erilaisista rekrytointitarpeista ja kokeneet osaajat eri tarpeisiin liittyen.

Hyvä HR-kumppani auttaa sinua keskittymään omaan ydinosaamiseen ja liiketoimintaan. Osaava ja kokenut kumppani pystyy myös kertomaan realistiset tavoitteet ja minimoi virherekrytointien riskiä. Parhaimmillaan yhteistyö on opettavainen kokemus, josta asiakasyritys saa merkittävää hyötyä, lisäarvoa ja tehokkuutta. Myöskään oivaltavien keskusteluiden, yhteisten kokemusten ja kerätyn datan arvoa ei pidä unohtaa. Oikean kumppanin puoleen on helppo kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa.

Minna Arneal, Toimialajohtaja StaffPoint Professionals