Siirry sisältöön
Rusinat urapullasta
Takaisin

Rusinat urapullasta

Freelancer, itsensä työllistäjä, vuokratyöntekijä, osa-aikainen, tarvittaessa töihin kutsuttava… Muun muassa näiden joustavan työn muotojen yleistyminen on globaali ilmiö.

Toisin kuin usein ajatellaan, joustavat työsuhteet eivät ole vähentäneet perinteisiä työnmuotoja, vaan tulleet näiden rinnalle. Voidaankin sanoa, että uudet työnteon muodot ovat yleistyneet työttömyyden, eivät perinteisen työn kustannuksella. Trendi on nähtävissä myös Suomessa, jossa joustava työ on yleistynyt samaan aikaan, kun työikäisen väestön kokonaistyöllisyysaste on tasaisesti parantunut.

Joustava työ on yhä useammille oma valinta. Esimerkiksi vuokratyö mahdollistaa työntekijän rakentaa työkalenterinsa muun elämän ehdoilla. Kalenterin voi täyttää mieltymystensä mukaisilla työvuoroilla sekä vastaanottaa työvuoroja eri yrityksiltä ja eri paikkakunnilta. Vuokratyö kysytyillä aloilla onkin tulevaisuudessa yhä enemmän rusinoiden poimimista pullasta.

Joustavasti työskentelevät tyytyväisiä uraansa

Vuonna 2018 vain kolmannes osa-aikatyötä tekevistä suomalaisista olisi mieluummin valinnut kokoaikaisen työn. Vielä korkeampi tyytyväisyysaste on Yhdysvalloissa, jossa 80 % joustavaa työtä tekevistä kertoo olevansa tyytyväisiä työhönsä, selviää vuonna 2019 julkaistusta vertaisarvioidusta tutkimuksesta. Erityisesti joustavaa työtä tekeviä miellyttää mahdollisuus vaikuttaa omaan kalenteriin ja työaikoihin. Uusien työmuotojen voikin nähdä tarjoavan varteenotettavan vaihtoehdon monille autonomisempaa työuraa kaipaaville.

Joustavan työn yleistyminen on kuitenkin herättänyt myös huolta. Osa joustavista työsuhteista, erityisesti alusta- ja keikkatalouteen perustuvat työt, tapahtuvat perinteisten työsopimusten ja työehtojen ulkopuolella alihankintasopimuksilla. Alustatalouteen perustuvia monikansallisia yrityksiä onkin kritisoitu viime vuosina itsensä työllistävien työntekijöidensä oikeuksien kiertämisestä ja palkkojen polkemisesta.

Vuokratyö yhdistää joustavuuden ja turvan

Joustava työ voi olla myös vastuullista: Vuokratyötä tekevä on palkkasuhteessa työvoimaa välittävään yritykseen ja nauttii samoista eläkejärjestelmän ja työterveyshuollon eduista kuin kuka tahansa palkansaaja – työkalenterinsa hän voi kuitenkin rakentaa omien mieltymystensä mukaan niin, että työ voi olla myös kokoaikaista ja pitkäkestoista.
Kuten muutkin joustavan työnteon muodot, vuokratyö tarjoaa työuraansa aloittaville nuorille mahdollisuuden kartuttaa työkokemusta ja ammatillista osaamistaan. Vuokratyö on väylä takaisin työelämään myös monille työttömille työnhakijoille.

On kuitenkin huomionarvoista, että nykyaikana vuokratyön tarjoamat mahdollisuudet ovat monipuolistuneet, eikä vuokratyö tarkoita enää automaattisesti suorittavaa työtä. Nykyisin vuokratyötä hyödynnetään laaja-alaisesti kaikilla toimialoilla ja monissa ammattinimikkeissä. Esimerkiksi johtajan tai asiantuntijan vuokraaminen on lisääntynyt. Vuokratyö ei välttämättä ole myöskään välivaihe elämässä, vaan joustavaa työtä tehden voi rakentaa pitkän ja menestyksekkään työuran.

Vuokratyön käyttö on yleistynyt Suomessa tasaisesti viimeisen 5 vuoden aikana. Vuonna 2018 vuokratyötä teki noin 2 % suomalaisista palkansaajista. Vuokratyö on toisin sanoen edelleen varsin marginaalinen työnteon muoto Suomessa. Euroopan maista vuokratyötä hyödynnetään eniten Isossa-Britanniassa, jossa vastaava luku oli 5,1 %, ja Alankomaissa 3,3 %.

Vuokratyöntekijöiden määrä ja Suomen kokonaistyöllisyysaste (%)

Vuokratyö ja työllisyys

Lähde: Tilastokeskus, World Employment Confederation

Perinteinen työkin muuttuu joustavammaksi

Toisaalta joustava työ voi tarkoittaa myös niin sanottua perinteistä työsuhdetta, jossa työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä on tehty joustavampaa. Tässä Suomi kuuluu maailman kärkimaihin, onhan mahdollisuus joustaviin työaikoihin ollut kirjattuna Suomen lakiin jo yli 20 vuotta! Vuoden 2020 alusta työaikalaki laajenee entisestään antaen kokopäivätyötä tekevien työntekijöiden päättää työnteon paikkansa aiempaa vapaammin.

Työnteon muodot Suomessa 2018

Työnteonmuodot Suomessa 2018

Lähde: Tilastokeskus, World Employment Confederation

Uudet työn muodot ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti ja perinteiselle työsuhteelle vaihtoehtoiset moninaiset työnteon muodot ovat tätä päivää. Samaan aikaan perinteinen työ on säilyttänyt suosionsa samalla muuttuen enemmän joustavien työsuhteiden kaltaiseksi. Voisikin sanoa, että tiukat rajat työn eri muotojen välillä ovat katoamassa.

Onkin tärkeää, että työvoiman liikkuminen erilaisten työsuhteiden ja työnteon muotojen välillä on huomioitu myös lainsäädännössä.

Teksti on julkaistu osana StaffPointin Työelämä positiivisessa kierteessä -julkaisua. Tutustu white paperiin ja lue lisää ajankohtaisista työelämätrendeistä!