Siirry sisältöön
oppisopimus SLU
Takaisin

Oppisopimuskoulutus yhdistää Espanjan auringon ja urahaaveet Mijasissa

Espanjan lämmöstä nauttiminen ja oman osaamisen kehittäminen kulkevat rinta rinnan StaffPointin Mijasin toimipisteessä Aurinkorannikolla, jossa voi nyt suorittaa oppisopimuksella oman työn ohessa merkonomin, lähiesimiestyön ja liiketoiminnan ammattitutkinnot.

Koulutukselle oli kysyntää, sillä työskentelyä Espanjan Aurinkorannikolla ei ole perinteisesti koettu väyläksi oman osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen. StaffPointilla tähän haluttiin muutosta.

”Monet työntekijämme kertoivat kokevansa, että Espanjassa he ikään kuin polkevat paikallaan. Suomeen palaaminen nähtiin ainoana vaihtoehtona jatkaa opintoja ja viedä omaa urakehitystä eteenpäin. Nyt voimme tarjota mahdollisuuden Espanjassa asumiseen ja työskentelyyn samalla, kun opiskelee ja kehittää itseään”, henkilöstöpäällikkö Sanna Heikinmäki kertoo.

Halu edetä uralla onkin ollut useimpien koulutukseen hakeutuneiden motiivina.

”Opiskelijoitamme yhdistää se, että he haluavat kehittää itseään ja päästä urallaan eteenpäin. Se on myös meille hieno tilanne, sillä haluamme pitkiä työsuhteita ja työhönsä sitoutuneita työntekijöitä sekä tukea henkilöstömme urakehitystä”, Heikinmäki kertoo.

Hän kuitenkin korostaa, että oppisopimus StaffPointilla on paljon muutakin kuin tutkinto.

”Sinulla on vakituinen työsuhde isossa, luotettavassa firmassa, jossa riittää etenemismahdollisuuksia. Sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja lisiä oppisopimuksen ajalta, myöskin lomat ja bonukset kertyvät ihan samalla tavalla kuin muillekin meidän työntekijöillemme”, hän korostaa.

Tie auki korkeakouluopintoihin

Heikinmäki painottaa, että kaikki StaffPoint Aurinkorannikolla suoritettavat tutkinnot ovat Suomen opetushallituksen hyväksymiä opintoja ja antavat mahdollisuuden hakeutua AMK- ja yliopisto-opintoihin Suomessa.

”Koimme tämän tärkeäksi, kun aloimme suunnitella, minkälaista kouluttautumismahdollisuutta tulemme tarjoamaan työntekijöillemme. Emme halunneet ryhtyä firman sisäisiin parin päivän pikakoulutuksiin vaan luoda opiskelumahdollisuuden, josta on työntekijöillemme oikeasti hyötyä myös tulevaisuudessa”, hän kertoo.

Merkonomin tutkintoa Mijasissa teleoperaattorialan töidensä ohella suorittavan Niklas Aron haaveissa siintää jo kaupallisen alan korkeakouluopinnot Suomessa.

”Pääsen tätä kautta opiskelemaan itseni tradenomiksi ja sen jälkeen kauppikseen”, hän suunnittelee.

Lukio-opinnot aikoinaan kesken jättänyt Aro kokee, että opintojen suorittaminen vanhempana ei ole erikoista enää nykyaikana. Espanjassa hän aikoo olla ainakin siihen asti, että merkonomin paperit ovat kourassa.

Uutta näkökulmaa ja vaihtelua arkeen

Suosituin opintosuuntaus staffpointilaisten keskuudessa on ollut esimiestyön ammattitutkintoon johtavat opinnot.

Tutkintoa suorittava Jussi Harju kertoo, että opiskelu on tuonut mukavaa vaihtelua ja uusia näkökulmia hänen normaaliin työhönsä teleoperaattorialalla.

Miehen aiemmista opinnoista oli ehtinyt vierähtää 7 vuotta, joten aika opiskeluille tuntui olevan sopiva.

”Olen itse täysin uusi esimiestehtävissä, joten tämä mahdollisuus tuli erittäin hyvään saumaan!”, vuorovastaavana työskentelevä Harju kertoo.

”Esimiespuolen asioihin tulee kiinnitettyä enemmän huomiota, koska omaa tekemistä pitää tutkiskella kriittisemmin kuin normaalisti”, hän pohtii.

Harjusta työn ja opintojen yhdistäminen ja itsekriittisen tekemisen kautta oppiminen tuntuvat hyvältä tavalta päästä esimiestyön perustaan käsiksi.

”Lähiesimiestutkinto näyttää varmasti myös CV:ssä hyvältä, mutta epäilemättä suurin hyöty tutkinnosta tulee osaamisen karttuessa”, hän tuumii.

Lisäpätevyyttä töiden ohella

HR-assistentin töitä tekevä Pirita Jurmu on yksi oppisopimusmahdollisuutta Mijasissa hyödyntävistä.

Jurmun tausta on hotelli- ja ravintola-alalla. Lisäkoulutuksen hankkiminen töiden ohella vastaamaan Jurmun nykyistä työnkuvaa tuntui luontevalta. Aloitteen opintojen suorittamisesta teki StaffPoint.

”Esimieheni ehdotti sitä, koska minulla ei ole nykyiseen työnkuvaani varsinaisesti soveltuvaa koulutusta”, Jurmu kertoo.

HR-assistentin tehtäviä Jurmu on tehnyt StaffPointilla muutaman vuoden ajan. Sitä ennen hän toimi palvelukeskuksessa buukkaamassa työvuoroja vuokratyöntekijöille. Hänen nykyiseen työnkuvaansa kuuluu muun muassa työsopimusten ja -todistusten tekemistä sekä palkkahallinnon raporttien laatimista.

”On mahtavaa saada todistus ja virallinen pätevyys tästä työstä, jota olen jo jonkin aikaa tehnyt”, hän tuumii.

Jurmu kokee, että liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena sopii hänen töidensä oheen erinomaisesti, sillä työssä kartutettua osaamista voi hyväksilukea osaksi koulutusta.

”Henkilöstöalan palvelut ja sähköiset asiakirjat kuuluvat tutkintooni. Se on tuota työtä, jota päivittäin muutenkin teen, joten vapaa-aikaa ei juuri kulu koulutehtävien tekemiseen”, hän kertoo.

Helppoa ja joustavaa

Heikinmäen mukaan StaffPoint hoitaa kaikki oppisopimuskoulutukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

”Olemme halunneet tehdä opiskelun mahdollisimman helpoksi työntekijöillemme. Opiskelu tapahtuu pääosin netin välityksellä ja koko koulutuksen aikana lähiopetuspäiviä kertyy maksimissaan noin 10. Tällöin opettaja saapuu Suomesta Espanjaan”, Heikinmäki kertoo.

Lähiopetuspäivät eivät kuulu työaikaan, mutta Heikinmäen mukaan työvuoroja on mahdollista sopia siten, että opetukseen pääsee osallistumaan. Opetustuokiot voi myös katsoa tallenteina itselle sopivaan aikaan.

Opintojen eteneminen räätälöidään joustavasti opiskelijan elämäntilanteen mukaan tämän aiempi opiskelu- ja osaamistausta sekä työssä kertyvä kokemus huomioiden.

”Se tulee siitä omasta tekemisestä ja työskentelystä. 90% tutkinnosta muodostuu työtä tehdessä”, Heikinmäki kertoo.

Opiskelumahdollisuus on otettu innostuneesti vastaan

Ensimmäinen oppisopimusryhmä aloitti Mijasissa tammikuussa 2019. Koulutus on otettu työntekijöiden keskuudessa todella hyvin vastaan.

”Koetaan, että työnantaja tukee henkilöstön urakehitystä. Olemme nähneet upeita tuloksia, ja opiskelijoiden menestystarinat ovat täällä työyhteisössämme suuri ylpeiden aihe”, Heikinmäki kertoo.

Tällä hetkellä 21% prosenttia StaffPointin Espanjan toimiston työntekijöistä suorittaa opintoja oppisopimuskoulutuksen kautta.

Heikinmäen mukaan oppisopimuspaikkoja riittäisi kuitenkin vaikka kaikille yksikön työntekijöille, joten varaa on myös kasvulle. Tällä hetkellä Mijasissa työskentelee yli 100 staffpointilaista.

Tutkinnon suorittamisen ehtona on työsuhde StaffPointin kanssa. Heikinmäki kehottaa työ- ja opiskelumahdollisuudesta kiinnostuneita lähestymään Mijasin toimistoa avoimella hakemuksella.

”Kannattaa olla yhteydessä ja kertoa itsestään. Tarkoituksenamme on tuplata Mijasin toimipisteen henkilökunnan määrä lähitulevaisuudessa, ja tämä tarkoittaa paljon uusia, vakituisia työpaikkoja”, Heikinmäki vinkkaa.

Oppisopimuskoulutus StaffPoint Aurinkorannikolla

• Oppisopimuskoulutus toteutetaan suomalaisen MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kanssa
• Mijasissa voi suorittaa lähiesimiestyön ja liiketoiminnan ammattitutkinnot
• Kaikki tutkinnot ovat Suomen opetushallituksen hyväksymiä ja tarjoavat väylän korkeakouluopintoihin Suomessa
• Oppisopimuksen ehtona on työsopimus StaffPointin kanssa ja opinnot suoritetaan räätälöidysti oman työn ohella
• Opintoihin on jatkuva haku
• Lisätietoja opinnoista antaa meidän HR-tiimi