Siirry sisältöön
Talent Trends Q2
Takaisin

Tuore selvitys paljastaa, mitä työnhakijat juuri nyt haluavat

Työnantajilla ja työnhakijoilla on varsin erilaiset näkemykset siitä, mikä tekee organisaatiosta vetovoimaisen, selviää StaffPointin kansainvälisen yhteistyökumppanin Randstadin neljännesvuosittain julkaisemasta Talent Trends -katsauksesta. Globaali kysely toteutettiin 17 maassa, ja siihen osallistui yhteensä 2 400 vastaajaa. Pohjoismaista mukana oli Ruotsi.

Kilpailukykyinen palkka tärkein motivaattori

Kun työnhakijoiden tarpeita ei kunnolla tunneta, ei niihin osata myöskään vastata: Jopa 76 prosenttia kyselyyn vastanneista työnantajista nimesi osaavien hakijoiden puutteen suurimmaksi henkilöstön rekrytointiin liittyväksi haasteekseen.

Erityisen paljon näkemykset erosivat siinä, mikä painoarvo on palkalla ja luontaiseduilla sekä työpaikan tarjoamilla mahdollisuuksilla uralla etenemiseen. 40 prosenttia työnhakijoista arvotti hyvän palkan ja edut tärkeimmiksi kriteereiksi työtä hakiessaan, kun työnantajista vain 19 prosenttia arvioi palkan ja etujen olevan työnhakijoille merkittäviä tekijöitä heidän tehdessään hakupäätöstä.

Sen sijaan työnantajat uskoivat uralla etenemismahdollisuuksien (50 %) ja vakaan työpaikan (48 %) olevan tärkeimpiä työnhakijoita houkuttavia tekijöitä. Työnhakijoista 31 prosenttia arvioi uralla etenemisen ja 35 prosenttia vakaan työpaikan tärkeiksi kriteereiksi työtä hakiessaan.

randstad-halut

StaffPointin toimistotoimialan rekrytointikonsultin Linda Joynerin mukaan se, pitääkö hakija urakehitysmahdollisuuksia vai kilpailukykyistä palkkaa tärkeämpänä, vaihtelee ryhmittäin.

”Työnhakijan toiveet ovat vahva signaali siitä, miten hän työpaikalla tulee viihtymään”, arvioi Joyner.

Siksi hakijan toiveet kannattaa selvittää hyvissä ajoin ja pohtia, pystyykö yritys niihin vastaamaan.

Joyner on havainnut, että myös yrityksen arvot ja kulttuuri ovat tärkeässä roolissa, kun hakija tekee päätöstä tulevasta työpaikastaan.

”Arvojen perusteella työntekijä tekee päätöksen, kokeeko yrityksen itselleen sopivaksi. Vastaavasti työpaikan kulttuuri kertoo, minkälaisia ihmisiä yritykseen halutaan”, Joyner kertoo.

Kulttuuri ja arvot eivät olleet Randstadin listaamien asioiden joukossa.

Työntekijöiden- ja hakijoiden odotukset kasvussa

Rekrytoijien ja työantajien näkemyksen mukaan työnhakijoiden odotukset työtä ja työnantajaa kohtaan kasvavat jatkuvasti. Selvityksen mukaan 82 prosenttia työnantajapuolen edustajista arvioi työnhakijoiden odotusten kasvaneen, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 71 prosenttia.

Samaan aikaan myös työnantajien toiveet potentiaalista työvoimaa kohtaan ovat nousseet, arvioivat sekä työnantajat että työnhakijat.

randstad odotukset-2

Sama trendi näkyy myös Suomessa.

”Asiakasyritysten odotukset hakijoita kohtaan ovat kasvaneet, mutta samalla myös hakijoiden odotukset mahdolliselle tulevalle työnantajalle ovat suhteessa kasvaneet. Nykyään, kun yritykset kilpailevat osaavista alan ammattilaisista, pelkkä tunnettuus ei enää riitä”, kertoo Linda Joyner.

Randstadin analyysin mukaan ensimmäinen askel työantajien ja hakijoiden välisen kohtaanto-ongelman kaventamisessa olisi vakiinnuttaa yrityksen toimintakulttuuriin säännöllisesti tehdyt työtyytyväisyyskyselyt ja kannustaa työntekijöitä avoimesti kertomaan, mikälaisia odotuksia heillä on työnantajaa kohtaan.

”Työnantajien on mietittävä tapoja, miten he pystyvät houkuttelemaan oikeanlaisia hakijoita. Yksi hyvä tapa on kysyä työkavereilta, miksi he viihtyvät työpaikassaan ja miten he näkevät yrityksen kasvusuunnitelmat”, arvioi puolestaan Joyner.

On kuitenkin huomion arvoista, että se, mikä tekee työpaikasta haluttavan osaaville hakijoille ja se, mitä työntekijät arvostavat nykyisessä työssään eroavat kyselyn mukaan toisistaan. Työssä jo olevat kokivat työn vakaan jatkumisen huomattavasti tärkeämmäksi kuin työtä hakevat, jotka puolestaan motivoituivat ulkoisista kannustimista.

Työantajien olisikin syytä ottaa tämä huomioon rekrytointistrategiaa laatiessaan. Apua prosessiin saa kokeneelta rekrytointikumppanilta.

"Ydinosaamiseemme StaffPointilla kuuluu asiakasyrityksen vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja markkinoiminen osana rekrytointiprosessia", Linda Joyner kertoo.

Randstad on maailman johtava täydenpalvelun HR-talo, jolla on toimintaa 40 maassa. Yrityksen palvelut kattavat 90 % alan markkinoista. StaffPoint Oy on ollut vuodesta 2016 Randstadin strateginen kumppani edustaen globaalia Randstadia Suomessa ja Baltiassa.

StaffPointin toimistotoimiala on merkittävä suomalainen rekrytointipalvelujen toimittaja, johon luottaa suuri joukko huippuasiakkaita vaihtelevine haasteineen. Olemme erikoistuneet henkilöstön rekrytointiin mm. asiakaspalvelun-, myynnin-, markkinoinnin-, viestinnän- talous- ja henkilöstöhallinnon suorittavan tason tehtävistä vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tarjoamme myös joustavat henkilöstöratkaisut esimerkiksi muutostilanteisiin. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että 94,8 % asiakkaistamme on valmis suosittelemaan meitä yhteistyökumppanina.