Siirry sisältöön
VeKO ESR www
Takaisin

Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hankkeessa kehitettiin kansainvälistä rekrytointia tukevia ratkaisuja

Spring House toteutti Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hankkeen (VeKO) Pohjois-Savossa vuosina 2020–2023. Hankkeessa luotiin malleja, jotka tukevat kansainvälisten osaajien työllistymistä Suomessa.

VeKO-hankkeessa kehitettiin yhdessä yrityksien, sidosryhmien sekä hankkeen henkilöasiakkaiden kanssa kansainvälistä rekrytointia tukevia ratkaisuja kotoutumis- ja asettautumispalveluihin, työyhteisöjen vastaanottavuuteen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen sekä alueelliseen yhteistyöhön.

Hankkeessa keskityttiin myös alueella jo asuvien kansainvälisten osaajien työllistymiseen järjestämällä muun muassa mahdollisuuksia kohdata alueen työnantajia. Myös alueelle rekrytoitujen työntekijöiden kotimaissa asuvia puolisoja ohjattiin työnhaussa sekä autettiin tutkintojen tunnustamisprosesseissa ja verkostoitumisessa, jotta myös puolisoilla olisi mahdollisuus työllistyä Suomeen.

Kansainvälisisissä rekrytoinneissa kerättyjen kokemusten pohjalta VeKO-hankkeessa rakennettiin muun muassa selkeät tiekartat ja check-listat, jotka selkeyttävät työn vuoksi alueelle muuttavien viranomaisasiointeja ja asettautumista. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kaikille avoin yhteisöllinen alusta Talent Spring, joka toimii Pohjois-Savon kansainvälisen rekrytoinnin, asettautumisen ja kotoutumisen tietopankkina ja interaktiivisena viestintävälineenä kansainvälisten osaajien, yritysten ja kaupunkien välillä. Hankkeessa luotuja malleja tullaan hyödyntämään myös muilla alueilla Suomessa.

Hanke osana Euroopan Unionin Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa

Hankkeen aikana Spring House liittyi työnvälityspalveluiden eurooppalaisen yhteistyöverkosto EURES:in jäseneksi. Pohjois-Savon TE-palveluiden ja EURES:in kanssa kehitettiin julkisen ja yksityisen jäsenen yhteistyötä kansainvälisen rekrytoinnin edistämiseksi ja laajan palvelupaletin tarjoamiseksi. Hanke jatkaa osaltaan vahvasti Pohjois-Savon työvoimapulan ratkaisemiseksi tehtävää työtä.

Palveluitamme maahanmuuttajille

Spring House on tuottanut reilut 10 vuotta kotoutumiskoulutusta ELY-keskuksille.

Kotoutumiskoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kautta. Jos olet kiinnostunut ja kuulut kotoutumisen piiriin, ota yhteyttä työllisyyspalveluiden yhteyshenkilöösi!

Palveluihimme kuuluu myös uravalmennusta selkosuomeksi ja opetamme työpaikoilla suomea asiakasyritysten tarpeiden mukaan.

Hämeen alueella tuotamme vieraskielisille työnhakijoille palvelutarpeen arviointipalvelua. Palvelun esitteet löydät täältä.

Spring House on mukana ESR-hankkeissa; kuten VeKO-hankkeessä Pohjois-Savossa ja Entergr8-hankkeessa Tampereella.