Skip to main content
  • Työnhakuvalmennus antaa valmiudet ja motivaatiota työnhakuun. Työnhakuvalmennus on ryhmämuotoinen palvelu työnhakijoille, joilla ei lähtökohtaisesti ole työllistymisen esteitä (esim. osaamisvaje). Valmennus kestää useimmiten viisi päivää. Toteutamme valtakunnallisesti n. 250 valmennusryhmää vuosittain eri kohderyhmille.
  • Toteutamme myös yksittäisiä työnhaun teemapäiviä kuten esim. sosiaalinen media työnhaussa tai CV ja hakemus kuntoon.
  • Valtakunnallisen palautejärjestelmän mukaan noin 40 % osallistujista vastasi valmennuksen päättyessä sijoittuneensa työhön, koulutukseen, yrittäjäksi tai työkokeiluun (palaute aikaväliltä 10.11.2015 – 10.3.2017, vastaajia 4 986 henkilöä) 92 % asiakkaista arvioi palvelun hyväksi tai erinomaiseksi, kokonaisarvosana 4,3.
  • Yksilöohjauksena toteutetaan työhönvalmennusta, jonka tavoite on tukea yksilöllisesti työnhakijan työllistymistä sekä työssä pysymistä. Palvelu voi jatkua vielä työsuhteen alussa.
  • Palveluihin ohjaudutaan TE-toimiston kautta.

Meillä on parhaillaan käynnissä kymmeniä työnhakuvalmennuksia ympäri Suomen. Niistä lisätietoa saa toimistoltamme, puh. 09 726 2800. Alla on esitelty muutama työnhakuvalmennuksemme:

Päivitä työnhakutaitosi ja hae aktiviisesti työtä

Tavoitteena työpaikka? Tervetuloa työnhakuvalmennukseen!