Siirry sisältöön
Takaisin

Spring House toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman selvityksen Pohjois-Savossa

hankkeen logokoonti

Vuodesta 2003 työllisyys- ja valmennuspalveluita tuottanut Spring House Oy toteuttaa selvityksen ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa. Hankeaika on 1.6.-30.11.2019. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2019 -ohjelmaan.

”Pohjois-Savon kehittämistoiveita edistävä hanke lisää ymmärrystä ulkomaalaistaustaisen työvoiman saatavuuteen, rekrytoinnin laadukkuuteen, työllistämiseen ja työntekijän pitkäjänteiseen sitouttamiseen työpaikkaan. Samalla saadaan käsitys näiden vaiheiden kipupisteistä ja niihin liittyvistä tarpeista”, kertoo hanketta johtava Spring Housen työvoimapalveluiden liiketoimintajohtaja Anna-Kaisa Koivikko.

Ulkomaalaistaustaisella työvoimalla tarkoitetaan tässä hankkeessa sekä Suomessa jo opiskelevia tai työskenteleviä henkilöitä että ulkomailta Suomeen rekrytoitavia osaajia. Hankkeella pyritään löytämään työllisyyden kipupisteiden lisäksi keinoja osallisuuden ja Pohjois-Savon alueelle kotoutumisen edistämiseksi. Samalla vahvistuu myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus.

Toteutettava selvitys kohdistuu Pohjois-Savon kolmen alueen (Kuopion seutu, Ylä-Savo sekä Varkauden alue, joka sisältää myös Suonenjoen) työvoimapulasta kärsiville aloille. Näitä ovat metalli- ja teknologiateollisuus, terveysala, energiateknologia sekä maatalouden alkutuotanto.

Selvityksestä suosituksiin

Hankekartoitus ja siitä tehtävä analyysi muodostavat selvityksen niistä tämänhetkisistä ja lähitulevaisuuden (3-5 vuotta) haasteista ja tarpeista, jotka liittyvät ulkomaalaistaustaisen työvoiman, heidän työllistämiseen ja työpaikkaan sitouttamiseen. Selvitys tehdään alueen työvoimapulasta kärsivien alojen työnantajien ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden näkökulmasta.

Hanke esittää valmistuessaan suosituksia ja käytännönläheisiä ratkaisuehdotuksia ulkomaalaistaustaisen työvoiman laadukkaan ja kestävän rekrytoinnin tueksi osana Pohjois-Savon työvoimapularatkaisua.

Monialaisesta yhteistyöstä etua kaikille
”Hankkeessa pääsemme ensimmäistä kertaa yhdistämään Pohjois-Savossa valtionhallinnon, jo maassamme olevat ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden sekä oman, pitkän kokemuksemme tuoman tiedon ja kokemuksen yhteen selvitykseen”, korostaa Koivikko.

”Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko Pohjois-Savon alueella”, tiivistää Spring Housen maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden johtaja Kristel Kivisik. Kivisikin mukaan Spring Housen nyt toteuttaman hankkeen nivoutuvan soveltuvilta osin myös jo käynnissä oleviin alueellisiin hankkeisiin, kuten ”Future Savo” ja ”Ytyä! Ylä-Savossa on työtä”. ”Hanke on myös mielenkiintoista ja tulevaisuuteen katsovaa jatkumoa jo pidempään eri kohderyhmille Pohjois-Savossa tuottamillemme palveluille, jotka kattavat mm. työllistymis-, ura- ja työhönvalmennuksia”, toteaa Kivisik.

Selvityshankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätiedot

Spring House Oy
Kristel Kivisik, Johtaja, maahanmuuttajien palvelut
puh. 040 518 2585

Lue lisää

Rakennerahasto