Siirry sisältöön
Takaisin

Vuokratyöntekijämme koronavuonna: 89 % suosittelee meitä

vuokratyöntekijätutkimus

Tuoreen vuokratyöntekijätyytyväisyyskyselymme tulokset osoittavat, että StaffPointiin ollaan työnantajana tyytyväisiä. Yli 1 400:sta vastaajasta 89 % on valmiit suosittelemaan meitä. Vuokratyössä kolme tärkeintä tyytyväisyyteen vaikuttavaa tekijää ovat yhä työpanoksen arvostaminen, omasta työajankäytöstä päättäminen sekä samanarvoinen kohtelu asiakkaan työyhteisössä – korona ei ole TOP3:a muuttanut. ”Ilahduttavaa on huomata, että nopeat korona-ajan uudelleentyöllistämistoimemme palvelutehtävissä, erityisesti ravintola- ja logistiikka-aloilla, ovat tuoneet meille jopa 93 %:n suositteluprosentin”, HR-päällikkö Sanna Lassander sanoo.

Keskimäärin lähes 12 000 vuokratyöntekijää vuosittain eri toimialoille työllistävä StaffPoint teettää joka kevät vuokratyöntekijätyytyväisyyskyselyn. Kevään 2021 kyselyn tulokset ovat samaa hyvää tasoa kuin vuonna 2020:kin. Vuokratyöntekijöistämme 89 % on valmiit suosittelemaan StaffPointia. Prosenttiluku on korkeampi kuin henkilöstöpalvelualalla tyypillisesti.

Erityinen vuosi on parantanut asioinnin sujuvuuden työntekijäkokemusta

Miten keväällä 2020 puhjennut korona on muuttanut vuokratyöntekijöiden työntekijäkokemusta StaffPointissa?

”Erityinen ja tapahtumarikas vuosi näyttää hiukan lisänneen modernin myStaff-työvuorojen buukkausjärjestelmämme suosittuutta. Toinen hyvin tärkeä peruspalvelumme, palkanmaksu, on arvioitu aiempaakin sujuvammaksi”, HR-päällikkö Sanna Lassander summaa vuoteen 2020 nähden parantuneita arvioita.

”Kaikkiaan StaffPoint on vuodesta toiseen saanut viidessä osa-alueessa – työnhakuvaihe, rekrytointivaihe, yhteydenpito, työsuhde sekä työ asiakkaalla – asteikolla 0–6 arvioituna arvosanoja väliltä 4,29–4,93. Näitä voi pitää melko hyvinä, ja ne kaikki ovat tietysti jatkuvan vuosittaisen kehityksen kohteenamme”, Lassander sanoo.

Hänen mukaansa työntekijäkokemus on kaikkiaan pysynyt samalla tasolla kuin ennen koronaakin, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena.

”Erityisesti meitä lämmittävät ne kaikki yksittäiset palautteet, jotka ovat kiitelleet ripeydestämme, proaktiivisuudestamme ja halustamme palvella ja ratkaista Työn Osaajien työhaasteita yksilöllisesti.”

StaffPointia pidetään vastuullisena

Vuokratyöntekijät arvioivat StaffPointin vastuullisuutta hyvin arvosanoin.

Parhaimmat arviot vastuullisuuden ulottuvuuksista on saanut eettinen vastuullisuutemme. StaffPointin sosiaalinen vastuullisuus, eli esimerkiksi monipuolinen vaikuttavuutemme valtakunnallisena työllistäjänä, kouluttajana ja valmentajana, on myös arvioitu kiitettävälle tasolle. StaffPoint nähdään melko ympäristöystävällisenä toimijana.

Vuokratyö nyt arvossaan

Sanna Lassanderin mukaan vuodesta toiseen tärkeimmiksi asioiksi vuokratyösuhteessa koetaan se, että työntekijä saa itse vaikuttaa ajankäyttöönsä, että häntä kohdellaan asiakasyrityksessä samanarvoisesti vakituisiin työntekijöihin verrattuna ja että työntekijän työpanosta arvostetaan. StaffPointin edellisvuotiset kyselyt vahvistavat TOP3:n pysyneen jo pitkään samana.

”Neljäntenä tyytyväisyystekijänä on työ- ja uramahdollisuuksien tarjoaminen. Tällä alueella koronavuosi on tuonut StaffPointille entistäkin tärkeämmän roolin: nopean uudelleentyöllistäjän roolin. Koronan puhjettua olimme hyvin nopeasti kaikkiin Työn Osaajiimme yhteydessä. Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että korvaavaa työtä korona-alttiiden töiden sijaan olisi saatavilla. Näkisin, että vuokratyön ja vastuullisten henkilöstövuokraajien merkitys muuttuvassa työelämässä on nyt vihdoin oivallettu. Vuokratyö nähdään monien mahdollisuuksien työn muotona. Se tuo niin asiantuntijan kuin suorittavankin työn tekijälle sitä joustavuutta ja sitä pelivaraa, mitä koronan jälkeenkin halutaan omaan arkeen pysyvästi.”