Siirry sisältöön
Ura balance Blog banner
Takaisin

Arjen ja työn tasapaino sekä yhteenkuuluvuus ajavat uralla etenemisen ohi

Mitä yrityksesi työntekijät arvostavat eniten? Onko se uralla eteneminen, vai kenties työn ja vapaa-ajan tasapaino? Tuoreen Randstadin tutkimuksen mukaan puolet maailman työntekijöistä arvostaa nykyään enemmän tasapainoa ja yhteisöllisyyttä kuin uralla etenemistä. Miten tämä tieto voi auttaa yritystäsi houkuttelemaan ja sitouttamaan parhaat osaajat?

Miten pandemia muutti suomalaisten työkulttuuria? 

Pandemian aikaan moni reflektoi omaa työntekijäkokemustaan, arvojaan ja valintojaan: mitä haluan työltä, entäpä vapaa-ajalta? Miten olen valmis jakamaan aikaresurssejani? Korona-aika toi etätyön asiantuntija-ammatteihin/rooleihin jäädäkseen ja antoi monille mahdollisuuden hakea itselle ja perheelle sopivinta yhtälöä ajankäytössä.

StaffPointin tehtävä: Yhdistää toiveet ja tarpeet

StaffPoint haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä juuri sellaista kuin sen pitäisi olla: monimuotoista, joustavaa sekä työntekijän ja työnantajan toiveita yhdistävää. Monet asiantuntija-ammateissa toimivat vuokratyöntekijämme tekevät työtä hybridimuotoisesti, etänä ja kasvokkain. Toiset haluavat tehdä vaikkapa nelipäiväistä työviikkoa tai osa-aikaisesti töitä. Meidän tehtävämme on löytää työnhakijalle sopiva työyhteisö, kulttuuri ja työtehtävä.

"Jokaisella on oma polkunsa ja oma käsityksensä siitä, mitä uralla eteneminen tarkoittaa. Meidän tehtävämme on tarjota eri elämäntilanteissa oleville työntekijöille mahdollisuus oppia uutta, haastaa itseään ja edetä urallaan omien resurssien, kiinnostuksen ja taitojensa mukaan. Arjen ja työn tasapaino, yhteenkuuluvuus ja uralla eteneminen eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne voivat tukea toisiaan ja luoda kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä”, luonnehtii konsernimme henkilöstöjohtaja, Tiina Forsbom.

Monimuotoisuus vahvuutena – yli sata kansallisuutta

Randstadin tutkimuksen mukaan yli 55 % työntekijöistä kokee joutuvansa piilottamaan joitain henkilökohtaisia ominaisuuksiaan työpaikalla. 26 % kokee, että olisi epämiellyttävää jakaa omia henkilökohtaisia näkemyksiä työpaikalla, koska he pelkäävät joutuvansa syrjityksi. Joka viides toteaa, että heidän persoonallisuutensa on erilainen työpaikalla kuin vapaa-ajalla.

StaffPoint työllistää vuosittain liki 15 000 työn osaajaa, joiden viihtyminen, sitoutuminen ja kehittyminen omalla urapolullaan on kaikki kaikessa. StaffPoint erottuu markkinassa inklusiivisella ja monimuotoisella työkulttuurilla. Jokainen saa olla oma itsensä. Meillä työskentelee muun muassa 105 eri kansallisuutta sekä työllistämme osatyökykyisiä ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

Tämä heijastuu myös työntekijätutkimuksessamme, 91 % työntekijöistämme suosittelisi meitä työnantajana. Voisiko sinun yrityksesi hyötyä monimuotoisuuden lisäämisestä?

Autamme useita asiakasorganisaatioitamme monimuotoisuusmatkalla erilaisin palveluratkaisuin. Esimerkiksi tuemme monikulttuurisuusstrategiaa ja valmennamme osatyökykyisiä uusilla työmenetelmillä.

Katse tulevaisuuteen

Kun työelämä jatkaa muutostaan, StaffPoint pysyy eturintamassa tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat sekä työntekijöiden että työnantajien muuttuviin tarpeisiin. Me uskomme, että arjen ja vapaa-ajan tasapaino sekä yhteenkuulumisen edistäminen työpaikalla johtavat parempaan työtyytyväisyyteen, tuottavuuteen ja lopulta yrityksen menestykseen.

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisena. Meidän tehtävämme on yhdistää oikea osaaja avoimeen tehtävään parhaalla mahdollisella tavalla ja tukea työntekijöitämme urapoluillaan, samalla kun varmistamme, että he voivat nauttia työstään ja elämästään täysillä.

Tehdään yhdessä työelämästä sellaista kuin sen pitäisi olla!