Siirry sisältöön
bannerikuva suorahaku professionals
Takaisin

Suorahaku vastaa erityistarpeisiin – Case Emballator Metalpak

Asiantuntijarekrytoinnit palveluna on strateginen päätös nykyaikaisessa ja haastavassa liiketoimintaympäristössä toimivalle yritykselle. Panostamme voimakkaasti asiantuntijarekrytointipalveluihimme ja näemme ne keskeisenä tekijänä asiakkaidemme menestyksessä. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme täsmälleen oikeanlaisia palveluita, jotka optimoivat kustannustehokkuuden ottaen huomioon erilaiset tekijät, kuten rekrytointivolyymi, tavoitteet, tarvittavat taidot ja kokemus kandidaateilta, kandidaattimarkkinan tilanne, mahdolliset rajoitukset sekä asiakkaan liiketoimintatilanne rekrytointiprosessin alkaessa.

Käytössämme on kolme erilaista rekrytointimenetelmää: julkaisu- ja verkostohaku, hybridihaku sekä suorahaku. Suorahaku on erityisen hyödyllinen, kun etsitään harvinaista ja erityisasiantuntemusta vaativaa osaamista. Tällaisen osaamisen löytäminen perinteisillä rekrytointimenetelmillä voi olla haastavaa, sillä soveltuvat kandidaatit eivät ole aktiivisessa työnhaussa. Suorahaun keinoin heidät voidaan kuitenkin tavoittaa tehokkaasti.

Suorahaku on erityisen hyödyllinen, kun:

  • Etsitään harvinaista ja erityisasiantuntemusta vaativaa osaamista
  • Asiakkaan alalla vallitsee kilpailu pätevistä työntekijöistä
  • Asiakkaalla on ajan puolesta kriittinen tilanne
  • Halutaan taata luottamuksellisuus

Mitä suorahaussa onnistuminen vaatii? 

Suorahaku edellyttää toimeksiantajalta aktiivista ja avointa roolia rekrytointiprosessissa sekä realistisia odotuksia aikataulujen suhteen. Hyvin valmisteltu ja yhteistyöhön perustuva suorahaku tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä ja kustannustehokkaita tuloksia perustelluissa tilanteissa.

Suorahaun onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua, asiantuntemusta ja sitoutumista molemmilta osapuolilta. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että asiakkaamme yhteistyössä konsulttimme kanssa pystyy määrittelemään selkeästi, mitä osaamista ja taitoja uudelta työntekijältä odotetaan. Tarvitsemme myös ymmärryksen asiakasyrityksen toimialasta, sen haasteista ja trendeistä sekä myös asiakkaamme houkuttelevuustekijöistä. Tarjottavan kompensaation tulee myös vastata käsitystämme kandidaattimarkkinan vaatimuksista. Suorahaun onnistumiseen vaikuttavat tekijät:

  • Kohdentaminen: Suorahaku mahdollistaa tarkan kohdentamisen tietyille ehdokasprofiileille ja vaadittaville kompetensseille.
  • Luottamuksellisuus: Suorahaku on ns. hiljainen haku, eikä se näy julkisesti markkinoilla.
  • Tavoittavuus: Suorahaku mahdollistaa passiivisten työnhakijoiden tavoittamisen.
  • Nopeus: Suorahaku voi olla nopeampi vaihtoehto kuin perinteisemmät menetelmät.
  • Työkalut: Lisäarvoa tuovat työkalut. Parhaiten soveltuvan ehdokkaan valintaa tukemassa ovat mm. henkilöarvioinnit. Yhteistyökumppaninamme näissä toimii Aon-asessments.
  • Kustannustehokkuus: Kun kohdentaminen on onnistunut, suorahaku voi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin perinteisemmät menetelmät.

Suorahaku on tehokas työkalu ja sen onnistumiseen tarvitaan monipuolista osaamista, sitoutumista sekä alan trendien seuraamista, sillä myös rekrytointimaailma kehittyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. 

Luottamuksellisuus on avainasia

Ehdoton luottamuksellisuus on avainasia, kun toimitaan hakijamarkkinassa, jossa ehdokaskandidaatit ovat työsuhteessa. Jatkuva viestinnän ylläpito ehdokkaisiin on perusvaatimus, jolla varmistamme positiivisen hakijakokemuksen sekä hakijoiden kiinnostuksen ylläpitämisen tarjottua työmahdollisuutta kohtaan.

Kun oikea ehdokas on löytynyt, tuemme myös tarvittaessa neuvotteluissa palkasta ja muista ehdoista. ”Vuorovaikutteisuus on tärkeä osa suorahakuprosessiamme ja konsulttimme pitävätkin aktiivista yhteydenpitoa kandidaatteihin huolehtien palkkaavan yrityksen työantajamielikuvasta sekä kandidaattikokemuksesta.

Tiiviin yhteydenpidon ja syvällisten keskustelujen myötä kandidaatit kokevat, että heidän näkemyksistään ollaan aidosti kiinnostuneita, mikä lisää heidän mielenkiintoaan kyseistä työtehtävää kohtaan”, kertoo 20 vuoden kokemuksen asiantuntijarekrytoinneista omaava StaffPoint Professionalsin asiakkuuspäällikkö Ulla-Maria Wiren .

Case Emballator Metalpak

Emballator Metalpak Oy on Pirkanmaalla toimiva yritys, joka valmistaa erilaisia metallipakkauksia ja jonka liikevaihto pyörii vuosittain noin 20 miljoonan ympärillä. Yritys kuuluu Emballator-konserniin, joka yhdessä muodostaa Pohjoismaiden suurimman pakkausratkaisuvalikoiman.

Emballator Metalpak Oy:n ja StaffPointin yhteistyö on kestänyt jo yli vuosikymmenen, jonka aikana Emballator Metalpak Oy:lle on haettu monenlaisia asiantuntijoita aina myyntikoordinaattorista laatupäällikköön. Operations Managerin Kati Koirasen mukaan yhteistyö on aikoinaan aloitettu, sillä rekrytointiprosessit olivat heille työläitä tarvittavien resurssien ja oikeiden järjestelmien puuttuessa.

”Henkilöstömäärämme on maltillinen ja toimihenkilöt tekevät suhteellisen laajasti erilaisia työtehtäviä. On tärkeää, että henkilöstöratkaisuja tarjoava kumppani ymmärtää meidän toimintaamme ja osaa tarjota meille oikeanlaista osaamista ”, Koiranen summaa.

Rekrytointiyhteistyö on tuonut Emballator Metalpak Oy:lle helppoutta ja soveltuvat hakijat ovat aina löytyneet. Koirasen mukaan StaffPoint Professionalsilla onkin aina ollut käsitys siitä, millaisia ominaisuuksia avoinna oleviin tehtäviin on etsitty ja millainen paikallinen osaajatarjonta on.

”StaffPoint Professionalsin yhteyshenkilömme tuntee yrityksemme tarpeet ja lähtökohdat. Viimeisimmässä asiantuntijaroolihaussamme hän tiesi, etteivät meille potentiaaliset hakijakandidaatit olleet aktiivisessa työnhaussa, joten hakuprosessiin menevää aikaa säästettiin käynnistämällä tarvittavat suorahakutoimenpiteet heti”, Kati Koiranen kertoo yhteistyöstä.

Tarvitseeko sinun yrityksesi osaajia?

Asiakkaanamme saat käyttöösi kokeneen joukkueemme, jolla on vahvat näytöt onnistumisista. Saat käyttöösi myös yhden Suomen suurimman HR-palveluntarjoajan modernit työkalut ja verkostot, joiden avulla löydät juuri tarpeisiisi sopivat asiantuntijat tarpeeseesi räätälöidyillä rekrytointiratkaisuilla.  

Asiantuntijarekrytointipalvelumme tarjoavat joustavuutta, tavoittavuutta ja korkean onnistumisasteen. Siksi 92 % asiakkaistamme suosittelee meitä kumppaniksi! 

Ota yhteyttä! Keskustellaan tilanteestanne, ja mietitään yhdessä, mikä olisi oikea palveluvalinta teidän rekrytointitarpeisiinne ja miten voisimme kumppanina tuoda arvoa organisaatiollenne.