Siirry sisältöön
Vastuullisuusasiantuntija
Takaisin

Vastuullisuusasiantuntija yrityksesi menestystekijänä

Vastuullisuusasiat ovat nousseet myös hallitusten ja toimitusjohtajien agendalle voimakkaammin EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) tultua voimaan 5.1.2023. Yrityksiltä edellytetään nyt konkreettisia suunnitelmia ja toimenpiteitä vastuullisuuden integroimisessa omaan liiketoimintaansa. Vastuullisuusasiantuntijoiden osaaminen on kysytympää kuin koskaan, mutta päteviä kandidaatteja on vaikea löytää.

ESG (Environmental, Social, Governance) -asioiden osaajalta vaaditaan laajaa osaamista. Heidän tulee hallita ympäristö- ja yhteiskunnalliset asiat, hyvät hallintotavat sekä sosiaalisen vastuullisuuden laajat yhdenvertaisuustavoitteet. Liiketoiminnassa on paljon kompleksisia kokonaisuuksia, ja sääntelyn määrä kasvaa.

Lainsäädäntö kehittyy nopeasti sekä Euroopan että kansallisella tasolla, joten asiantuntijan on pystyttävä omaksumaan uutta tietoa nopeasti ja soveltamaan sitä yrityksen kontekstiin. Vastuullisuus linkittyy vahvasti myös yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Oikein ymmärrettynä ja toteutettuna se on valtava kilpailuetu, joka edistää liiketoiminnan kestävää kasvua.

Kun palkkaat vastuullisuusasiantuntijaa, huomioi seuraavat asiat:

Tehtävänkuvan määrittely – Mitä odotuksia rooliin liittyy?
Osaaminen – Millaisia pätevyyksiä odotatte? Esimerkiksi GRI tai SASB?
Kokemus – Tarvitaanko konkreettista työkokemusta vai riittääkö koulutuspohja?
Palkkaus ja edut – Kilpailu osaajista on kovaa.
Kehittyminen – Millaisia kehityspolkuja tai oman osaamisen vahvistamisen keinoja voitte tarjota?
Kulttuurinen sopivuus – Yrityksen arvot ja kulttuuri vaikuttavat valintaan. Miten varmistat sopivuuden ja sitoutumisen?

Huolellinen valmistautuminen ja selkeät odotukset ovat avainasemassa, kun etsitään oikeaa vastuullisuusasiantuntijaa. Yrityksen menestyminen vastuullisuusasioissa ei riipu vain oikeista toimenpiteistä, vaan myös oikeiden ihmisten löytämisestä ja sitouttamisesta. Kun vastuullisuusasiantuntija istuu saumattomasti yrityksen arvoihin ja kulttuuriin, hän voi tuoda mukanaan merkittävää kilpailuetua ja edistää kestävää kehitystä.

Miten voimme auttaa?

StaffPoint Professionalsin menestystekijänä on oikean erityisosaamisen löytäminen. Asiakkaidemme tyytyväisyydestä kertoo konsernimme korkea 94,3 % suositteluprosentti.

Tarjoamme käyttöösi kokeneen tiimimme, modernit työkalut ja laajat verkostot, joiden avulla löydämme tarpeisiisi sopivat asiantuntijat räätälöidyillä rekrytointiratkaisuilla.

Suosittelemme Hybridihakua, kun haluat tehdä pitkäaikaisen, strategisen investoinnin ESG-asiantuntijan rekrytointiin. Hybridihaku yhdistää suorahaun ja perinteisen rekrytoinnin parhaat puolet, tavoittaen sekä aktiiviset että passiiviset osaajat.

Jos rekrytointi ei ole ajankohtaista, voit hyödyntää interimejä ja konsultteja. Interim-konsultti tarjoaa nopean käynnistyksen, joustavuutta ja erikoistunutta asiantuntemusta projektillesi.

Varaa aika kalenteristani , niin keskustellaan siitä, miten voimme löytää juuri teidän tarpeisiinne parhaiten sopivan ESG-asiantuntijan edistämään kasvuanne, kilpailukykyänne ja mainettanne. Varmistetaan yhdessä, että olette valmiina vastaamaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ESG-alueella.

Nina Antink
International Accounts Director
StaffPoint Professionals