Siirry sisältöön
kesatyot prof banneri
Takaisin

Kesätöiden voima: nuoret työntekijät ja vastuullinen työnantajuus

Kesätyöntekijät eivät ole vain lomailevien tilalle tulevia resursseja, vaan tulevaisuuden tekijöitä, joilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen työnantajamielikuvaan. Kerromme tässä blogissa, miksi kesätyöntekijöihin kannattaa panostaa.

Aurinkoisen kesän kynnyksellä monet nuoret aloittavat kesätyönsä erilaisissa toimisto- ja hallintoalan tehtävissä. Me StaffPoint Professionalsilla autamme nuoria löytämään kesätyöpaikkoja, jotka liittyvät usein heidän opintoihinsa. Näitä tehtäviä ovat muun muassa asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, talous, henkilöstöhallinto ja ICT.

Kesätyönteko voi olla ratkaiseva vaihe nuoren urakehityksessä ja vaikuttaa merkittävästi opiskelu- ja uravalintoihin. Esimerkiksi positiivinen kesätyökokemus voi muuttaa opiskelijan urasuunnitelmia, kuten todistamassani tapauksessa, jossa kauppatieteiden opiskelija vaihtoi pääainettaan rahoitusalalta saamansa innostavan kokemuksen myötä.

Potentiaalisia tulevaisuuden tekijöitä

Kesätyöntekijät eivät ole vain väliaikaisia resursseja lomailevan henkilökunnan tilalle, vaan he ovat potentiaalisia tulevaisuuden tekijöitä. Heillä voi olla merkittävä vaikutus yrityksen työnantajamielikuvaan ja maineeseen. Mitä työnantaja haluaa, että kesätöissä ollut työntekijä kertoo kokemuksestaan omalle verkostolleen?

Opiskelumaailmasta tulevat työntekijät voivat tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksen toimintaan tuoreilla näkökulmillaan ja kehitysideoillaan. Heiltä voi myös saada arvokkaita ajatuksia työvälineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä innovatiivisia ideoita erilaisten työtapojen kehittämiseen.

Huomioithan kesänosaajan

Kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessiin, valintoihin, vastaanottoon ja perehdytykseen kannattaa panostaa. Jokainen työnantaja haluaa saada sopivimmat työntekijät, myös kesätyöntekijät. Osaajapulan aikana olisi suorastaan haaskausta, jos näistä potentiaalisista talenteista ei pyrittäisi pitämään kiinni.

Kannattaa miettiä, onko yrityksessämme kesätyöntekijöiden kohtaaminen ja kohtelu järjestetty siten, että työntekijä haluaa palata myös ensi kesänä ja mahdollisesti opintojensa jälkeen? Entä jos tästä kesätyöntekijästä tuleekin tulevaisuudessa asiakkaamme tai potentiaalinen asiakas?

Miten toivotat kesätalentit tervetulleeksi

Kesätyöntekijä odottaa uudessa työpaikassaan tuntevansa olonsa tervetulleeksi ja osaksi yhteisöä. Työnaloitukseen panostaminen on tärkeää, jotta työskentelyn varmuus ja rutiini pääsevät kehittymään. Tämä mahdollistaa myöhemmän vastuunoton ja kehittämiskyvykkyyden.
Näillä vinkeillä luot perustan onnistuneelle ja sujuvalle kesätyöjaksolle, jossa sekä työnantaja että työntekijä voivat keskittyä olennaiseen ja saavuttaa hyviä tuloksia:

Hyvä vastaanotto: Varmista, että esihenkilö on vastaanottamassa työntekijää ensimmäisenä päivänä.

Perehdytys: Varmista että kirjallinen perehdytysmateriaali on saatavilla ja perehdyttäjille kalanteroitu riittävästi aikaa tarvittavien asioiden läpikäymiseen

Tarkoituksenmukaiset työvälineet: Varmista, että käyttäjätunnukset on järjestetty, työvälineet ovat kunnossa ja tarvittavat sovellukset on asennettu.

Selkeät tavoitteet: Määritä selkeät ja realistiset tavoitteet kesätyöntekijän tehtäville sekä aikataululle.

Turvalliset olosuhteet: Varmista, että työympäristö on turvallinen ja että kaikki tarvittavat turvallisuuskäytännöt ja -ohjeet on käyty läpi.

Riittävä tuki ja ohjaus: Varmista, että työhön perehdyttäjiltä on varattu aikaa sekä että kesätyöntekijällä on aina joku, jolta kysyä apua tai neuvoa tarvittaessa.

Katsotaan kesätyöntekijöitä resurssien lisäksi mahdollisuuksina, tulevaisuuden tekijöinä ja arvokkaina panoksina yrityksemme maineen ja toiminnan kehittämisessä. Panostamalla kesätyöntekijöiden hyvinvointiin ja kehittymiseen voimme rakentaa vahvaa ja vastuullista työnantajakuvaa.

Kaipaatko vielä kesätyöntekijöitä, ota yhteyttä minuun tai varaa aika kalenteristani:

Viljo Julkunen
045 348 8086
viljo.julkunen@staffpoint.fi