Siirry sisältöön
Piian kuva
Takaisin

Kiinteistöpalvelualan kehitys: aluepäällikkömme Piian näkökulma alaan ja sen kehitykseen

Aloitin henkilöstöpalvelualalla vuonna 2002. Urani alusta alkaen olen työskennellyt kiinteistöpalvelualan asiakkuuksien parissa ja nähnyt alan kehittyvän ja muuttuvan. Olen todistanut vuosien aikana sekä nousu- että laskukausia ja oppinut, että avainasemassa työssäni menestymiseen on aktiivinen ja pitkäjänteinen yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Henkilöstöalan kumppanin on tärkeää tuntea asiakkaan toimintaympäristö sekä toiminnan mahdolliset erityispiirteet palvellakseen asiakkuutta onnistuneesti.

Monipuolista kokemusta ja osaamista maan laajuisesti 

StaffPoint tarjoaa kiinteistöpalvelualan asiakkailleen räätälöityjä henkilöstöratkaisuja koko Suomen alueella. Toimimme niin isojen valtakunnallisten asiakkuuksien kuin paikallisesti vaikuttavien pk-sektorin yritysten kanssa. Monipuolinen kokemuksemme erilaisista kiinteistöpalvelualan asiakkuuksista ja asiakastarpeista antaa meille kyvyn ymmärtää alan erilaiset tehtävänkuvat ja tarjota niihin sopivia räätälöityjä ratkaisuja.  

Arvostan erityisesti avointa ja rakentavaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä yhteistyö luo molempia osapuolia hyödyttävän kumppanuuden, jonka avulla voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset rekrytointi- ja henkilöstöratkaisut. 

Rekrytoidessa on tärkeää tunnistaa tarvittava osaaminen 

Kiinteistöpalveluala elää jatkuvassa muutoksessa teknologisen kehityksen myötä. Alan ammattilaisilta vaaditaan entistä enemmän teknistä osaamista, kuten automaatiojärjestelmien hallintaa ja älykkäiden teknologioiden hyödyntämistä. Samalla perustyöt, kuten kiinteistöjen ylläpito ja huolto, puhtauspalvelutehtävät yms. säilyvät ennallaan. 

Isommissa kiinteistöpalveluyrityksissä työntekijöiltä vaaditaan usein erikoistuneempaa osaamista ja he keskittyvät tiettyyn osaamisalueeseen. Pienemmissä yrityksissä työtehtävien monipuolisuus korostuu ja työntekijöiden on hallittava useampia taitoja. *Rekrytointeja tehdessä on tärkeää tunnistaa työtehtävään vaadittavat taidot, niiden laajuus sekä monipuolisuus.  *

Osaajapula – muutokset osaamistarpeissa ja asenteet 

Työntekijöiden asenteet työtä kohtaan ovat myös muuttuneet. Alalla aloittelevien ja kokeneiden konkareiden arvomaailmoissa on eroavaisuuksia. Nuoremmat työntekijät arvostavat joustavuutta ja vapaa-aikaa enemmän kuin vanhemmat sukupolvet. Nuoret hakeutuvat usein aloille, joilla kausivaihtelut eivät vaikuta niin paljon työvuoroihin, ja työelämän sekä vapaa-ajan tasapaino on helpommin saavutettavissa. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että ammattitaitoisia kiinteistönhoitajia ei ole vapailla markkinoilla.

Toisaalta, koska kiinteistöpalveluala ei ole niin suhdanneherkkä ala, on kiinteistöpalvelualan työpaikoista kiinnostuneet myös muilla toimialoilla aikaisemmin työskennelleet työnhakijat/-tekijät. Toivon mukaan ainakin osa toisilta toimialoilta kiinteistöpalvelualalle siirtyneistä tekijöistä jatkaa työskentelyä alalla nousukauden alkaessa eikä palaa “omalle toimialallaan”.  

Haastava taloustilanne, mutta vahvat perusteet  

Kiinteistöpalveluala ei ole niin herkkä suhdannevaihteluille kuten monet muut alat – esimerkiksi rakentaminen.  Alan perusteet ovat vahvat, kiinteistöt ovat tärkeitä ja niistä on huolehdittava hyvin, jotta ne säilyttävät arvonsa. Taloustilanne näkyy toki kiinteistöpalvelualan sisällä joissain toiminnoissa vahvemmin kuin toisissa. Esimerkiksi kotisiivouspalvelut ovat menettäneet kysyntäänsä yleisen ostovoiman laskiessa. Uskon, että pitkäjänteisyydellä ja asiakaskeskeisyydellä toimivat kiinteistöpalvelualan yritykset menestyvät haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.   

Löydämme oikeat osaajat 

Vaikka kiinteistöpalvelualalla kilpailu osaajista on kiristynyt, StaffPoint auttaa asiakkaitaan löytämään tarvitsemansa osaavat työntekijät. Meillä on vahva verkosto alan ammattilaisia ja olemme sitoutuneet löytämään juuri oikeat ihmiset jokaiseen tehtävään. 

Työntekijätyytyväisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi kartoitamme työntekijöidemme mielipiteitä säännöllisesti kyselyillä ja toteutamme niiden pohjalta toimenpiteitä tyytyväisyyden parantamiseksi. Uskomme, että tyytyväiset työntekijät ovat avainasemassa erinomaiseen asiakaspalveluun ja yrityksen menestykseen. 

Ota yhteyttä:

  • Tarvitsetko osaavia työntekijöitä?
  • Haluatko sparrailla henkilöstöratkaisuja?

Olen täällä tukemassa yrityksesi menestystä. Ota yhteyttä tai varaa aika kalenteristani

Piia Joki-Erkkilä
050 555 1880
piia.joki-erkkila@staffpoint.fi