Siirry sisältöön
millaista-osaamista-suomi-tarvitsee-banneri prof
Takaisin

Mitä osaamista Suomi tarvitsee tulevaisuudessa

Teknologinen kehitys ja työelämän murros pakottavat meidät jatkuvasti oppimaan uutta. Mutta mitkä taidot ovat tulevaisuudessa tärkeitä? Älä anna hetkellisen tilanteen hämätä, osaajista taistellaan kohta. Pohdi nyt omaa tulevaisuuttasi!

Suomen tulevaisuus kietoutuu yhä tiiviimmin osaamiseen ja kykyyn sopeutua nopeasti muuttuviin markkinoihin. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja työelämän murrokset haastavat meitä jatkuvasti päivittämään osaamistamme. Älä anna hetkellisen tilanteen hämätä, osaajista taistellaan kohta. Pohdi nyt omaa tulevaisuuttasi!

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme taitoja ja kykyjä, jotka uskomme olevan olennaisia Suomen kilpailukyvyn ja yritysten menestyksen kannalta tulevaisuudessa.

1. Teknologiaosaaminen ja digitaaliset taidot

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, ja sen vaikutukset ulottuvat lähes kaikkiin toimialoihin. Digitalisaatio on muuttanut perinteisiä toimintamalleja ja luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi teknologiaosaaminen on kriittinen tekijä menestyksen kannalta. Erityisesti ohjelmointitaito, data-analytiikka ja tekoälyn hyödyntäminen ovat osa-alueita, joissa osaamista tarvitaan entistä enemmän. Yritykset, jotka panostavat työntekijöidensä teknologisiin taitoihin, ovat paremmassa asemassa hyödyntämään uusia innovaatioita ja parantamaan kilpailukykyään.

2. Jatkuva oppiminen ja ketteryys

Työelämän nopea muutosvauhti vaatii työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja kykyä omaksua uusia taitoja nopeasti. Tähän liittyy myös resilienssi, eli kyky sopeutua muutoksiin ja palautua nopeasti vastoinkäymisistä. Organisaatioiden olisi hyvä tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia jatkuvaan kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Tämä ei ainoastaan paranna työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, vaan myös vahvistaa organisaation kykyä sopeutua markkinoiden muutoksiin. On myös hyvä tiedostaa, että tulevaisuudessa osaamisen löytäminen vaikeutuu, joten hakijoiden potentiaali ja oppimiskyky ovat entistä tärkeämpiä.

3. Monipuoliset ja pehmeät taidot

Teknisten taitojen ohella pehmeät taidot, kuten viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyky, ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Globaali ja monikulttuurinen työympäristö vaatii työntekijöiltä kulttuurienvälistä osaamista ja empatiakykyä. Tiimityöskentelyn merkityksen kasvaessa työntekijöiden kyky toimia tehokkaasti monenlaisissa tiimeissä ja ymmärtää eri näkökulmia korostuu. Pehmeät taidot auttavat myös rakentamaan vahvempia asiakassuhteita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

4. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Yritysten on entistä tärkeämpää ottaa huomioon ympäristövastuunsa ja kestävän kehityksen periaatteet. Vastuullisuus ei ole enää vain markkinointitermi, vaan keskeinen osa liiketoimintaa. Työntekijöiden tulisi ymmärtää kestävän kehityksen merkitys ja osata soveltaa sitä omassa työssään. Organisaatioiden olisi hyvä panostaa kestävään kehitykseen liittyvään koulutukseen ja varmistaa, että heidän toimintansa on ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista. Kestävä kehitys parantaa yrityksen mainetta ja lisää sen kilpailukykyä oikein toteutettuna pitkällä aikavälillä.

Miten yritykset voivat vastata muuttuviin tarpeisiin rekrytoinneissa

Yrityksillä on monia tapoja tuoda osaamista taloon: panostaa työnantajamielikuvaan, pitää huoli ajan tasalla olevista rekrytointijärjestelmistä, kouluttaa palkkaavia esihenkilöitä ja varmistaa osaava rekrytoinnin kumppani, jolla on vaadittavat taidot ja kyky haastaa sekä tunnistaa potentiaalinen osaaminen.

Osaaminen voi tulla myös kokeneen interim-ammattilaisen tai henkilöstöpalvelun kautta projektiin hankitusta erityisosaamisesta. Lisäksi strategiset ulkoistuspalvelut ja koulutuspalveluiden hyödyntäminen ovat hyviä keinoja osaamisen hankkimiseen. Oman talon rekrytointien tueksi voi käyttää asiantuntijoiden suorittamia henkilöarviointeja.

StaffPoint Professionals -tiimimme koostuu kokeneista henkilöstöalan asiantuntijoista. Niin asiakasyhteyshenkilöillämme kuin rekrytoijillammekin on monialaista kokemusta erilaisista liiketoiminnoista. Yhdessä voimme pohtia strategista tulevaisuuttanne ja sitä, mitä tämän päivän rekrytointi tuottaa tulevaisuudessa. Pitkä kokemuksemme liiketoiminnan eri osa-alueilta antaa meille valmiudet toimia HR-kumppanina liiketoimintanne kehityksen rinnalla ja tarjota sparrausta tarpeen mukaan erilaisiin osaamisen kasvattamisen haasteisiin.