Siirry sisältöön
ryhmakuva Kamppi
Takaisin

Perehdytys on välittämistä

Uuden työntekijän perehdytys on osa rekrytointiprosessia, mikä liian helposti laiminlyödään. ”Ei muuta kuin syvään päätyyn vaan, siinä sitä oppii uimaan” - ei toimi työelämässä.

Vastuullinen työnantaja satsaa onnistuneeseen tulokaskokemukseen, mikä luo vankan pohjan työntekijän sitoutumiseen ja hyvään henkilöstökokemukseen. Tämä puolestaan heijastuu hyvänä asiakaskokemuksena ja yrityksen menestymisenä. Ekokauppa-alan edelläkävijäyrityksessä Ruohonjuuri Oy:ssä vastuullisuus on viitoittanut olennaisena osana toimintaa aina yrityksen syntyhetkestä lähtien. Ruohonjuuri haluaa nimensä mukaisesti olla mukana työntekijän oppimispolulla heti ensimmäisestä askeleesta.

Oppimispolulta tasalaatuinen työntekijäkokemus

Onnistunut perehdytys kasvattaa työntekijän itsearvostusta. Tämä tunne välittyy lopulta asiakkaalle ammattiylpeyden kautta. Perehdytyksessä keskitytään haluun kehittyä ja kiinnostus omaan työhön lisää aitoa innostusta. Tämä oli kimmokkeena Ruohonjuuren uudelle perehdytysmallille. Oppimispolulle, joka sopii niin uusille, kuin kokeneemmillekin työntekijöille, jotka haluavat jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Kehitysprojektin keskeisenä tavoitteena olikin tasalaatuisen työntekijäkokemuksen varmistaminen.

Ihmiset ovat vastuussa perehdytyksestä, mutta oppimista tukeva ympäristö on arvokas lisä. Ruohonjuuri loi yhdessä Spring House Oy:n kanssa oppimisympäristön, jossa tuotetuntemuksen lisäksi oma rooli asiantuntijana selkeytyy ja vahvistuu. Työntekijän perehdys alkaa jo ennen aloittamista ja jatkuu osana arjen sujuvaa työtä sekä osaamisen kehittämisenä koko työuran.

Sparrauksesta uusia ideoita ja rakennetta perehdyttämiseen

Materiaalin on tultava talon sisältä, mutta ulkopuolisen sparraava rooli selkeyttää tavoitetta. ”Valmentaja Tiina Suorsalla oli merkittävä rooli etenemisen osalta ja uusi perehdytysohjelma ja -polut valmistuivat aikataulun mukaan”, toteaa Ruohonjuuren henkilöstöpäällikkö Jani Kinnunen. Tiedon jakaminen ei riitä perehdytykseksi. On rakennettava polku, jolla oppiminen tapahtuu. Tiedon murusia omaksuen kasvetaan ammattilaiseksi. Spring House toi uusia ideoita ja rakennetta Ruohonjuuren perehtymisohjelmaan. Samalla varmistettiin, että aiheet ja perehdytysohjelma ovat Ruohonjuuren brändin mukaisia. ”Halusin varmistaa, että tavoiteltu WOW-efekti ja Ruohonjuuren henki toteutuvat uudelle työntekijälle”, korostaa valmentaja Tiina Suorsa.

Monessa liikkeessä on myyjiä tai kassoja. Ruohonjuuressa on ammattilaisia. Perehdytyksessä saatu kipinä ruokkii osaamisen kehitystä koko työuran. Hyvä tulokaskokemus maksaa itsensä varmasti takaisin tulevina vuosina.

Hyvän tulokaskokemuksen hyödyt

  • Perehdytyksen tasalaatuisuus kasvaa
  • Kattava perehdytys helpottaa esimiehen työtä jatkossa
  • Selkeyttää yrityksen arvot ja toimintatavat ja lisää yhteisöllisyyttä
  • Luo turvallisuutta ja työntekijöiden vaihtuvuus pienenee
  • Kannustaa itsenäiseen oppimiseen