Siirry sisältöön
blogi
Takaisin

Matkalla kohti tavoitteita – kuinka ratkoa koulutuspolkujen umpikujat?

Blogisarja: Kuinka ratkoa koulutuspolkujen umpikujat, osa 1.

Koulutuksen merkitys yksilön elämänkulkuun ja toimijuuteen yhteiskunnassa on merkittävä. Koulutuksen määrittäessä pitkälti työllistymismahdollisuuksia, korostuu sen vaikutus sekä henkilökohtaisessa, että ammatillisessa kehityksessä.

Vuoden 2020 loppuun mennessä neljännes 15 vuotta täyttäneestä väestöstä ei ollut suorittanut perusasteen jälkeistä tutkintoa. Tuloksellisessa ura- ja työhönvalmennuksessa on tärkeää ymmärtää vailla ammattia olevien kokemuksia kouluttamattomuuteen liittyen. Ammattilaisen aito ymmärrys ja myönteinen kannustus ovat avainasemassa kouluttamattomuuden juurisyiden etsimisessä ja yksilöllisen potentiaalin valjastamisessa kohti koulutusta ja työelämää.

Ura- ja työhönvalmentajana kohtaan säännöllisesti vailla ammattia olevia työnhakijoita, joilla on valtava motivaatio ja potentiaali koulutusta ja sen jälkeistä työelämää kohtaan. Haasteeksi kuitenkin usein muodostuu itselle sopivan ammatillisen suunnan löytyminen. Koulutukseen hakeutuminen on tällöin haastavaa ja tällaisessa tilanteessa työn etsiminen koetaan helpommaksi ratkaisuksi. Haasteeksi kuitenkin muodostuu se, että ilman tutkintoa on nykyään yhä haastavampaa työllistyä. Pitkän tähtäimen työllistymistä tavoiteltaessa koulutus on aina paras työllistymistä tukeva ratkaisu erityisesti vailla tutkintoa olevien kohdalla.

Jotta voimme auttaa valmennettavia kohti koulutusta, on tärkeää kyetä ymmärtämään jokaisen yksilölliset kokemukset ja tarpeet, jotka vaikuttavat koulutukseen osallistumattomuuden taustalla. Tällaisia kokemuksia voivat olla mm. kuva itsestä opiskelijana, tuen tarve tai epävarmuus kouluttautumisvaihtoehdoista. Koulutukseen hakeutumattomuuden taustalla voi olla myös opintojen rahoittamiseen liittyvät haasteet tai terveydellinen tilanne, jotka rajoittavat valittavissa olevia vaihtoehtoja. Valmentajana on tärkeää olla ennakkoluuloton ja kohdata jokainen ratkaisukeskeisesti ja kannustavasti ottaen huomioon jokaisen yksilölliset kokemukset ja haasteet.

Opettajana työssäni palkitsevinta on valmennettavien onnistumiset ja ammatillisen suunnan löytymiset. Haluan kohdata jokaisen yksilöllisesti ja kannustavasti, sillä koen, että se on merkittävässä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä blogisarja tulee käsittelemään vailla ammattia olevien nuorten aikuisten kokemuksia ja sitä, kuinka voimme ammattilaisina kohdata ja tukea parhaiten heitä, jotka ovat jääneet perusasteen jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle.

Blogin on kirjoittanut Spring Housen kouluttaja Hanna Lahti, joka tutki Lapin yliopiston kasvatustieteiden pro-gradu tutkimuksessaan vailla ammattia olevien nuorten aikuisten kokemuksia heidän kouluttamattomuuteen johtaneista syistä. Hanna on toiminut ura- ja työhönvalmentajana Spring Housella vuodesta 2021 lähtien ja hän on vuosien varrella auttanut satoja valmennettavia löytämään uutta suuntaa ura- ja koulutuspolulle. Opettajana hän haluaa auttaa jokaista löytämään oman potentiaalinsa ja valjastamaan sen työelämään. Parhaimmillaan työ on voimavara, joka kehittää tekijäänsä tuoden arkeen mielekkyyttä ja onnistumisia. Hanna uskoo vakaasti siihen, että jokaiselle on löydettävissä juuri tällainen työ.

Lue lisää työllisyyden asiantuntijoidemme kirjoittamia blogeja

Tane ja TEAK
Työelämä tänään ja huomenna
17.10.2023 - Tauno Ahola

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut - vaikuttavuutta oikea-aikaisella ja oikealla palvelulla täsmätyökykyisten työllistämisessä

Lue lisää
Kuva 2200x980
Työn Osaajat -blogi
31.3.2023 -

Tunteet työssä kuormittavat

Tunteet työssä kuormittavat – epäonnistumisen pelko ehkä pahinta?

Lue lisää
Ryhmämentorointia ja vinkkejä S2-opiskelijan ohjaukseen kuva
Työn Osaajat -blogi
19.4.2023

Mentorointia ja vinkkejä ohjaukseen

Ryhmämentorointia ja vinkkejä S2-opiskelijan ohjaukseen

Lue lisää