Siirry sisältöön
työllistymisenkioski blogi2 png
Takaisin

Työllistymisen kioski tukee urapoluille

Kuulumisia työllistymisen kioskilta!

Työllistymisen kioski on matalan kynnyksen työllistymistä tukeva palvelu, jota Spring House Oy tuottaa Rovaniemellä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palvelu on pilottihanke, jossa testataan ja kehitetään uudenlaista palvelumallia asiakkaille huomioiden mm. tuleva Pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Asiakkuuspäällikkömme Lauri Rämet on suunnitellut Työllistymisen kioskin tiiviissä yhteistyössä Rovaniemen seudun kuntakokeilujen koordinaattorin kanssa.

Työllistymisen kioskissa yhteistyötä tekevät Rovaniemen seudun kuntakokeilu, TE-toimisto, ELY-keskus ja Spring House Oy. Yhteistyö on ollut erittäin antoisaa ja toiminut hyvin. Yhteisellä ja avoimella suunnittelulla voimme myös jatkossa kehittää ja toteuttaa tehokkaita, monipuolisia sekä asiakaslähtöisiä palveluita.

Työllistymisen kioskilta suunnataan avoimille työmarkkinoille, opintopoluille ja muihin alueen työllistymistä edistäviin palveluihin.

Tutustutaan pilottipalveluumme tarkemmin asiakkaan ja valmentajan näkökulmasta!

Työllistymisen kioskilta uuden alan opintoihin

Asiakkaamme Elina (nimi muutettu) aloitti työllistymisen kioskissa tavoitteenaan saada tukea jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. Hän on palaamassa työelämään äitiysloman sekä sitä seuranneen noin puolen vuoden työttömyyden jälkeen, eikä työllistymistilanne aikaisemmalla alalla tai tutkinnolla ole kovin hyvä. Elinan ajatuksena onkin palata työelämään jatko-opintojen kautta.

Työllistymisen kioskilla Elina tutustui valmentajan kanssa eri aloihin ja niiden opintokokonaisuuksiin. Lisäksi hän sai tukea ammatinvalintaan sekä omien vahvuuksien ja motivaation selkiyttämiseen.

Elinalle Työllistymisen kioski -palvelun toteutus oli innostava ja motivoiva. Palvelussa sai tukea ja varmuutta koulutusta koskevien valintojen tekemiseen. Elina kertoo, että palvelun aikana oma ajatus tulevista opinnoista selkiytyi ja hän sai valmentajan tukemana konkreettisen suunnitelman kohti tulevaa. Nyt hänellä on tähtäimessä opiskelupaikan saaminen alalta, joka motivoi ja innostaa!

Elina osallistui Työllistymisen kioskiin etätapaamisina, jotka oli helppo sovittaa joustavasti omaan arkeen. Elina koki palvelun erittäin hyödyllisenä. Hänestä tämän kaltaista tukea olisi hyvä olla saatavilla myös jatkossa kaikille työttömille: moni kaipaa tukea seuraavan askeleen löytämiseksi työmarkkinoilla.

Yksilölähtöinen työskentelytapa mahdollistaa aidon kohtaamisen

Spring Housen valmentajalle Työllistymisen kioski tuo vahvasti esiin työttömänä olevan ihmisen tarpeen saada monipuolista tukea työllistymiseen sekä opintoihin liittyvissä asioissa. Jokaisen asiakkaan tilanne on yksilöllinen ja työllistymisen kioskin joustava ja yksilölähtöinen työskentelytapa antaa mahdollisuuden kohdata jokainen siten, että tuki kohdistuu niille työllistymisen osa-alueille, joissa sitä tarvitaan.

Elämäntilanteet ovat erilaisia ja vaihtoehtoja on usein paljon. Yksin voi olla hankalaa päättää jatkosta. Valmentajan tuki sekä kannustus paitsi selkiyttävät vaihtoehtoja, myös antavat motivaatiota jatkaa kohti tulevaa.

Työllistymisen kioski -palvelun valmentajille yllättävintä on tähän mennessä ollut etäpalveluiden suuri tarve. Etäyhteyksin toteutettava palvelu on entistä useamman saavutettavissa - tukemassa matkalla työllistymiseen.

Yhteistyö Rovaniemen seudun kuntakokeilun kanssa on sujunut hienosti ja yhdessä on onnistuttu löytämään asiakkaille sopivia ratkaisuja. Nyt Työllistymisen kioskin alkuvaiheessa valtaosan asiakkaista valmennus on vielä kesken, mutta ensimmäiset ovat jo työllistyneet. Tästä on hyvä jatkaa!

#TyönOsaaja-blogin kirjoitti Spring Housen valmentaja Hanna Lahti.