Siirry sisältöön
Uusi ura uudessa kotimaassa - Maralin urapolku taloushallinnon asiantuntijaksi
Takaisin

Uusi ura uudessa kotimaassa - Maralin urapolku taloushallinnon asiantuntijaksi

Kun Maral muutti Suomeen ja uran luominen uudessa kotimaassa tuli ajankohtaiseksi, lähti hän monelta osin lähtöruudusta. Muutto toi mukanaan täysin uuden ympäristön, kulttuurin sekä vieraat työmarkkinat.

Maral opiskeli Iranissa Terveydenhuollon hallinnon maisterin tutkinnon, sekä työskenteli sairaalassa terveydenhuollon asiantuntijana, hallintokoordinaattorina ja henkilöstöpäällikkönä. Suomeen muutettuaan hän ei kuitenkaan kulkenut perinteistä reittiä ja opiskellut suomen kieltä kotoutumiskoulutuksessa. Sen sijaan Maral opetteli kieltä itsenäisesti kotona lastenhoidon ohessa ja suoritti lopuksi suomen kielen loppukokeen. Hän lähti myös määrätietoisesti täydentämään osaamistaan palkkatukityön avulla, jotta hänen työllistymismahdollisuutensa olisivat mahdollisimman hyvät.

Maralin sitaatti blogiin

Työnhakumanagerista apua työllistymiseen

Osana työnhakua Maral osallistui Pirkanmaan työnhaunohjaus työnhakumanageripalveluun, jossa ohjaaja Grace Hoffrén toimi Maralin lisätukena työnhakuprosessissa. Pirkanmaan työnhaunohjaus työnhakumanageripalveluun osallistuva asiakas saa työnhakuunsa yksilöllistä työnhakusparrausta. Sparraukseen sisältyy muun muassa työnhaun käynnistämisen ja verkkoasioinnin tuki, ohjausta työnhakutaitojen kehittämiseen sekä apua koulutushakuun ja urasuunnan etsimiseen.

Maral koki osallistumisen palveluun tärkeäksi osaksi työnhakua. Ohjaajalta saadut työnhakuvinkit auttoivat häntä laajentamaan näkökulmaa esimerkiksi paikallisista työpaikkamahdollisuuksista. Työnhaunohjauksessa päivitettiin myös CV yhdessä, ja se räätälöitiin vastaamaan hänen työnhakutavoitteisiinsa. "En uskonut aikaisemmin ollenkaan, että työskentelisin nykyisellä työnantajallani. Se oli vain haave.”, Maral hehkuttaa.

Periksiantamattomuudella ja oikealla motivaatiolla unelmien työpaikkaan

Grace kiinnitti jo ensitapaamisessa huomiota Maralin periksiantamattomuuteen. ”Maral otti työllistymisensä vakavasti ja oli valmis tekemään paljon työtä tavoitteidensa eteen. Hän haki aktiivisesti töitä palkkatukityön ohella ja oli mahtavaa nähdä, kun hänen kova työnsä palkittiin.”, Grace kertoo ylpeänä.

Maral sai lopulta haluamansa taloushallinnon asiantuntijan työpaikan. Työhön kuuluu erilaisia taloushallinnon tehtäviä, esimerkiksi tilitysten tekoa sekä maksutapahtumiin liittyvää asiakaspalvelua. Perinteiset työpäivät ovat ripeätahtisia ja työn sujuvuuden kannalta tiivis tiimityöskentely on tärkeää.

Vaikka tehtävänkuva on monelta osin uusi, Maral pystyy hyödyntämään monipuolista taustaansa työssä. Esimerkiksi sairaalatyö Iranissa antoi Maralille erinomaiset organisointitaidot, valmiudet työskennellä monialaisissa asiantuntijatiimeissä, kyvyn hallita isoja tietomääriä sekä vastuullisen ja tarkan työskentelyotteen. Lisäksi palkkatukijakso taloushallinnon tehtävissä Suomessa sekä sairaalatyössä saatu kosketuspinta taloushallintoon sujuvoitti Maralin siirtymää suomalaiseen työelämään.

Tulevaisuuden uranäkymät

Maral nauttii nykyisestä työnkuvastaan ja viihtyy työyhteisössään erinomaisesti. Häntä jännitti aluksi käyttää suomen kieltä puhuessaan muille, mutta kertoo nyt ottavansa kielitaidon kehittämisen ja siihen liittyvät ajoittaiset haasteet avosylin vastaan. "Pärjään töissä suomalaisten keskellä erinomaisesti.", hän kertoo iloisesti.

Tulevaisuuden uranäkymät vaikuttavat Maralin silmissä hyviltä, hän odottaa ennen kaikkea haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. "Nyt olen saanut ihan uudelta alalta uudenlaisia taitoja. Tavoitteena on päästä kokeilemaan uusia työtehtäviä nykyisellä työnantajalla ja pidemmällä tähtäimellä työskennellä esimerkiksi sairaalaan hallinnossa. Mutta ei ole kiirettä. Uskon että kaikki järjestyy.", Maral kertoo.

Maral korostaa aktiivisen suomen kielen opettelun merkitystä, jotta maahanmuuttajilla olisi mahdollisimman laajat työskentelymahdollisuudet. Hän kokee kielen tärkeänä tekijänä myös sosiaalisten suhteiden rakentamisessa. "Hyvinvointiin vaikuttaa se, että jaetaan tunteita, jutellaan ja ollaan ihmisten kanssa. Se on piristävää.”, Maral vakuuttaa. Hänellä on myös viesti korkeakoulutetuille maahanmuuttajille: "Ei pidä luovuttaa, ei ole mahdotonta saada töitä."