Siirry sisältöön

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen valmennuksemme tähtäävät organisaation eläkeriskin parempaan ennakointiin ja hallitsemiseen.

Palvelu lyhyesti:

 • Työhyvinvointi ja työkyky liittyvät kiinteästi toisiinsa, samoin niiden kehittäminen ja johtaminen. Molemmat ovat liiketoimintamme kulmakiviä ja muodostavat laajan palvelukokonaisuuden asiakkaillemme.
 • Työhyvinvoinnin johtamisessa painopistealueina on varhainen välittäminen eli erilaisten työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden toteuttaminen. Erityisen tärkeää on tukea työntekijää työelämän elinkaaren eri vaiheissa, joita ovat esim.
 • Työnkierron tukeminen ja siihen valmistuminen
 • Työroolin vaihtaminen (sijaiseksi ja sijaisuudesta takaisin omaan tehtävään)
 • Vanhempainvapaalta palaaminen
 • Pitkältä sairauslomalta takaisin töihin
 • Eläkkeelle siirtyminen
 • Työkyvyn jo heikettyä tarjoamme tilanteen korjaamiseksi monipuolista ohjauspalvelua yhteistyössä asiakkaiden ja heidän eläkeyhtiöidensä kanssa.
 • Aiheeseen liittyviä asiantuntijapalveluitamme ovat mm.:
 • Työhyvinvointikartoitus
 • Työkykykoordinaattorin palvelut
 • Ammatillinen kuntoutus ja työkokeilupaikan etsiminen ja tukeminen kokeilun aikana

Hyödyt:

 • Työkyvyn johtaminen on HR:n ytimessä.
 • Autamme jäsentämään laajan työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvän kokonaisuuden.
 • Avaamme työkykyjohtamisen syy- ja seuraussuhteet kanssanne.
 • StaffPointilla on työkyvyn johtamisesta monipuolista kokoemusta ja tiiviit verkostot sekä työeläkeyhtiöihin että esimerkiksi Kuntoutunet-palveluihin