Siirry sisältöön

Valmennuksella voidaan tukea uuden strategian juurtumista yhteisöön nopeammin. Strategia kohtaa arjen organisaation kaikilla tasoilla.
Strategian juurrutus on valmennusyhtiö Spring Housen tarjoama, organisaation johdolle, esimiehille ja muulle työyhteisölle suunnattu ratkaisulähtöinen ja oivalluttava valmennus.

Valmennuksessa johto sitoutuu yhdessä esimiesten ja valittujen “uudistuslähettiläiden” kanssa juurruttamaan strategian. Yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamme organisaatiosta “uudistuslähettiläät” (innokkaat mukaanlähtijät, vahvat vastustajat ja tunnistetut mielipidevaikuttajat), joilla on tärkeä rooli strategian juurruttamisen onnistumisessa. Heidät valjastetaan yhteisen asian edistäjiksi.

Tavoitteena on luoda ymmärrys strategian toimeenpanossa tarvittavista arjen teoista ja varmistaa jalkauttamisen etenevän yhteisön arvojen mukaisesti kohti visiota. Olennaista valmennuksen aikana on ymmärtää, miten strategian vaatimat muutokset muutetaan yhteisössä arjen teoiksi. Henkilöstön strategisen tahtotilan ja ymmärryksen varmistaminen toteutetaan tyypillisesti ryhmä- tai yksilövalmennuksen monipuolisin menetelmin.
Kun uudistukselle "annetaan kasvot", se myös toteutuu varmemmin.

Refetarina: Ruohonjuuri Perehdytys on välittämistä