Siirry sisältöön
nettisivun yläkuva2
Takaisin

Askeleita työperäiseen maahanmuuttoon

Olemme tehneet yli kymmenen vuotta työtä kotoutumiskoulutusten parissa. Samalla olemme olleet mukana muutoksessa, joka suuntaa kotoutettavia koko ajan vahvemmin ja nopeammin työelämään.

Suomessa työskentelee jo nyt tuhansia ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Työvoimapulan arvioidaan kuitenkin kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Tällöin sekä maassa jo asuvien, työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistämisen että työperäisen maahanmuuton tarve kasvaa, toteaa Spring Housen maahanmuuttajapalveluiden johtaja Kristel Kivisik.

Pystymmekö pitämään esimerkiksi Suomeen tulevat kansainväliset opiskelijat opintojen jälkeen meillä töissä? Olemmeko houkutteleva maa vaikkapa perheelle, jonka molemmat vanhemmat ovat hyvin koulutettuja ja suunnittelevat muuttoa syystä tai toisesta? Löydämmekö keinot tarjota urapolkuja henkilölle, joka aloittaa maassamme suorittavissa tehtävissä, mutta jolla olisi halu päivittää kotimaassaan saamansa koulutus tai kouluttautua kokonaan uuteen tehtävään?

Alueellisesta tutkimuksesta hyötyvät kaikki osapuolet

Spring House toteuttaa 1.6.-30.11.2019 ”Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa” -selvityshankkeen. Hankkeessa tutkitaan ja analysoidaan ulkomaalaistaustaisen työvoiman saatavuutta, rekrytoinnin laadukkuutta, työllistämistä ja työntekijöiden pitkäjänteistä sitouttamista työpaikkaan. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2019 -ohjelmaan.

Hanke on Pohjois-Savossa ensimmäinen, jossa systemaattisesti kerätään ja analysoidaan tietoa tutkien eri näkökulmista työperäisen maahanmuuton ja Suomessa jo olevan ulkomaalaistataustaisen työvoiman tarvetta, nykytilannetta ja tulevaisuudenmahdollisuuksia. Hankkeen alussa toteutettava kysely kerää laajasti tietoa niin alueen yritysten, viranomaistahojen kuin alueella jo olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kokemuksista, haasteista ja toiveista.

Selvityksen tulokset analysoidaan perusteellisesti, jotta niistä johdettavat suositukset ja havainnot ovat käyttökelpoisia pitkäjänteisesti työvoimapulan ratkaisemisessa kestävällä tavalla. Hankkeessa selvitetään kolmen Pohjois-Savon keskenään erityyppisen alueen tilannetta; Kuopion seutu, Ylä-Savo ja Varkauden alue (mukaan lukien Suonenjoki). Selvitys mahdollistaa kuitenkin tulosten käyttämisen hyväksi myös Savon muilla alueilla tai vaikka valtakunnallisesti. Hanke tekee tiiviisti yhteistyötä muiden käynnissä olevien työperäisen maahanmuuton ja työllisyyttä edistävien hankkeiden kanssa. Yhteistyö vahvistaa tällöin kaikkia selvityksiä yhteisten työllisyyttä ja työvoimapulaa koskevien tavoitteiden osalta.

Hankkeen avulla oikeaan suuntaan

Hankeselvitys tukee sekä alueellisten että räätälöityjen ratkaisujen suunnittelua ja toteutusta, jotta nykyiseen ja tulevaa työvoimapulaan voitaisiin saada apua ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta.

"Selvityshanke voisi toimia lähtökohtana jatkohankkeelle, jossa kehitettävä uusi toimintamalli pilotoitaisiin Pohjois-Savossa. Hankkeiden alueellinen luonne on vahvuus kyseisellä alueella, mutta malli voisi olla pohjana myös kansallisesti merkittävän mallin suunnittelussa ja toteutuksessa", tiivistää Kristel Kivisik.

Pelkästä työvoiman tuonnista ei kuitenkaan ole kysymys, sillä maassamme asuu jo nyt paljon potentiaalisia maahanmuuttajia. Miten heidät saataisiin töihin aloille ja alueille, joissa työvoimaa tarvitaan kipeimmin? Mitkä sitouttamistekijät toimisivat parhaiten?

Lue lisää selvityshankkeen tiedotteita, kuulumisia ja tuloksia:

Tutustu ”Selvitys ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteistä ja edistämisestä Pohjois-Savossa” -selvityshankkeen loppuraporttiin: Spring House ESR Raportti

Tiedote 8.10.2019: Ulkomaalaistaustaisille henkilöille suunnatun kyselyn tulokset

Verkostotilaisuus 26.8.2019

Tiedote 5.7.2019: Pohjois-Savon selvityshankkeen yrityshaastattelut valmiina

Tiedote 3.5.2019: Spring House toteuttajana EU-hankkeessa