Siirry sisältöön
Tiimi 2200x980
Takaisin

Ajankohtaista Vikkelästi töihin -hankkeessa

Logokoonti, Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta, SASKY, TAMK, Spring House

Toinen valmennusryhmä aloittaa ensimmäisen työharjoittelunsa

Vuosi 2023 lähti vikkelästi käyntiin uuden valmennusryhmän aloittaessa Sujuvasti soteen -valmennuksen. Lue lisää aloittaneesta valmennusryhmästä täältä. Kyseinen ryhmä pääsee aloittamaan ensimmäisen työharjoittelunsa ikäihmisten palveluasumisessa Pirkanmaalla huhtikuussa.

Ryhmä tulee saamaan kielitukea niin hoitotyön opettajan, kuin S2-opettajan toimesta. Tämä on uusi toimintamalli, jota kokeilemme hankkeessa. Tavoitteena on näiden kokemusten pohjalta kehittää oppilaitosympäristössä toimiva kielituen malli maahanmuuttaneen työharjoittelun ja kielitaidon kehittymisen tueksi. Aikaisempi ryhmä on saanut kielitukea ensimmäisessä työharjoittelussa S2-opettajan toimesta, ja toisessa työharjoittelussa hoitotyön opettajien toimesta.

Ensimmäinen valmennusryhmän Sujuvasti soteen taival päättyy

Uuden valmennusryhmän aloittaessa 2022 elokuussa aloittanut ensimmäinen valmennusryhmä aloitti viimemetrien rutistukset opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelijat saavat todistukset käteen lopetusjuhlassa 23.3. Viimeisiin opiskeluviikkoihin on kuulunut muun muassa urasuunnittelua HOPS-keskustelujen merkeissä, opiskelua, ikäihmisten palveluita tuottavan työnantajan rekrytointitilaisuuteen osallistumista, sekä kielitestejä.

Vertaismentoroinnin avulla ratkaisuja maahanmuuttaneiden rekrytointiin ja ohjaukseen

Hanke pilotoi hoivaorganisaatioille suunnatun mentorointitapahtuman 15.3. yhteistyössä Tampereen Kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa. Tapahtuman aikana Pirkanmaalaiset hoivaorganisaatiot pääsivät osallistumaan vertaismentorointiin, jonka avulla organisaatioiden edustajat jakoivat toisilleen hyviä käytänteitä ja kokemustietoa maahanmuuttaneiden rekrytoinnista ja ohjauksesta. Samalla osallistujat pääsivät miettimään mitä hyviä käytänteitä kukin voi viedä tapahtumasta takaisin omaan organisaatioon. Osallistujat nostivat esille tärkeänä huomiona sen, että välillä unohtuu, että yksin ei tarvitsisi kaikkea tehdä, kun vertaisiakin on!

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021–31.8.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.