Siirry sisältöön

Ulkomaalaisten kielikoulutus ja kotoutuminen

Maahanmuuttajat ovat Suomelle merkittävä osaajien potentiaali. Valmennusyhtiö Spring Housen ulkomaalaisille tuottamat kotoutumis- ja kielikoulutuspalvelut helpottavat ja edistävät heidän polkuaan työelämään.

Maahanmuuttaja saa Spring Housen toteuttamana paitsi kotoutumiskoulutusta myös työnhakua helpottavia ja ammattitaitoa kartoittavia yksilövalmennuksia (uravalmennus, työnhakuvalmennus, ammatillinen työvoimakoulutus, osaamis- ja ammattitaidon kartoitus).

Kotoutumiskoulutuksen kesto on tavallisimmin 240–270 päivää. Koulutuksen jälkeen tai sen aikana maahanmuuttaja siirtyy yleensä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Palvelumme edistävät maahanmuuttajien siirtymistä suomalaiseen työelämään ja jatkokoulutukseen. Samalla yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet kehittyvät. Työssäoppimisella ja työnantajayhteistyöllä on iso merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

Spring House on merkittävä maahanmuuttajien kouluttaja valtakunnallisesti. Toteutamme kotoutumiskoulutusta kuudella eri ELY-keskusalueella. Noin 2 000 maahanmuuttajaa osallistuu vuodessa koulutuksiimme.

Valtakunnallisen palautejärjestelmän mukaan noin 65 % osallistujista arvioi koulutuksen päättyessä sijoittuneensa. Asiakaspalautteen perusteella 84 % asiakkaista arvioi palvelun hyväksi tai erinomaiseksi, kokonaisarvosana 4,2.
Spring House on kotoutumiskoulutusten tarjoajana kokenut ja osaava kumppani. Koulutuksen asiakastyytyväisyys on erinomainen ja palvelua on laajalti tarjolla eri paikkakunnilla.