Siirry sisältöön
Interim checklist
Takaisin

Joko tunnet tavoitteellisen interim-toimeksiannon tunnusmerkit?

Miten interim-ammattilaisen tuoma lisäarvo käytännössä näkyy yritysten menestyksenä? Olemme nyt koonneet kätevän checklistin!

StaffPoint Executiven interim-osaajien pooli kokoontui ensimmäisen kerran marraskuun lopussa. Tapaaminen konkreettisesti osoitti, että Suomesta löytyy todella osaavia interim-ammattilaisia, jotka antavat mielellään osaamisensa yritysten käyttöön!

Verkostotapaamisessa virisi kiinnostavaa keskustelua esimerkiksi siitä, miten interim-ammattilaisen tuoma lisäarvo käytännössä näkyy yritysten menestyksenä. Olemme nyt koonneet kokoontumisessa käytyjen keskustelujen annin.

Näistä merkeistä tunnistat tavoitteellisen interim-toimeksiannon.

Päämäärät ja tavoitteet, mitattavuus, jalkautus ja seuranta

 • Toimeksiannolle on määritelty mitattavia ja todennettavia tavoitteita.
 • Tavoitteiden määrittely tehty yhdessä interim-ammattilaisen kanssa ja jaoteltu vaativuuden mukaan 3, 6 ja 12 kuukauden aikajänteelle.
 • Interim-ammattilaisella on mandaatti tukea ja vauhdittaa muutosta ja nostaa esiin muutosta estäviä tai hidastavia asioita. Interim ei ainoastaan tunnista muutoskohteita vaan annetun johtamisvastuun mukaisesti myös implementoi muutokset.
 • Ensimmäiset muutokset toimintatavoissa todennetaan noin 3 kuukautta toimeksiannon alkamisen jälkeen ja varmistetaan, että muutos on jalkautettu ja mahdolliset huonot käytännöt eliminoitu.
 • Päätökset toteutettavista toimenpiteistä tehdään faktapohjaisesti yhdessä interim-ammattilaisen kanssa.
 • Muutosten vaikutukset todennetaan faktapohjaisesti esimerkiksi tuloslaskelman, taseen, prosessitehokkuuden ja vastaavien operatiivisten seurantavälineiden kautta.

Organisaation toimintakyky, potentiaali ja käytännöt

 • Interim-projektin aikana luodaan mahdolliselle sisäiselle seuraajalle hyvä perusta kasvaa uuteen vaativampaan rooliin sekä huolehditaan siitä, että tehtävien siirto seuraajalle ja hänen perehdyttäminensä hoidetaan hyvin.
 • Interim-ammattilainen tunnistaa yrityksessä uutta potentiaalia ja vahvuuksia objektiivisella arvioinnilla. Vastaavasti mahdolliset kompetenssien katvealueet pystytään kartoittamaan interim-osaajan ulkopuolisen silmin.
 • Kommunikointi on suoraa ja rakentavaa. Toimialan vanhojen, juurtuneiden dogmien kriittistä tarkastelua tai kyseenalaistaminen ei koeta uhkaavana. Toimeksiantaja kykenee katsomaan peiliin ja hyväksymään mahdolliset heikkoudet yrityksen johtamisen käytännöissä sen sijaan, että kokisi interim-ammattilaisen esiin nostamat asiat oman kyvykkyytensä kyseenalaistamisena.

Mikä erottaa interim-ammattilaisen konsultista?

Tapaamisessa keskusteltiin myös siitä, mikä on interim-ammattilaisen ja konsultin ero. Interim-ammattilaisten oman näkemyksen mukaan muun muassa seuraavat asiat erottavat heidät konsulteista:

 • Interim menee syvemmälle ja leveämmälle kuin konsultti – osaksi organisaatiota.
 • Hän näyttäytyy organisaatiolle omana johtajana ja on saatavilla arjessa joka hetki.
 • Hän implementoi uusia käytäntöjä nopeasti toimenantosopimuksessa määritellyssä aikaikkunassa.
 • Interim-ammattilaisen ansaintamalli on yleensä päiväkohtainen. Ainoastaan tehdystä työstä laskutetaan ja tarvittavien työpäivien määrä voidaan aina sopia etukäteen – kustannukset eivät tuota yllätystä.

Suomessa interim-palvelua on totuttu käyttämään erityisesti CEO ja CFO tehtävissä. Interim-palvelu taipuu kuitenkin moneen ja esimerkiksi CMO, CIO, COO, HR, business development -roolit sekä kulttuurimuutokseen ja hankejohtamiseen liittyvät roolit ovat potentiaalisia paikkoja hyödyntää interim-ammattilaista.