Skip to main content

Interim Management

Interim Management -palvelu on kustannustehokas, ammattitaitoinen ja nopea ratkaisu vaativiin tilanteisiin.

Interim Management -palvelu on kustannustehokas, ammattitaitoinen ja nopea ratkaisu vaativiin tilanteisiin. Interim-ammattilainen (vuokrajohtaja) osallistuu yrityksen johtamiseen määräajan – yleensä 6–12 kk. Interim-palvelun kautta palkattu vuokrajohtaja näyttää yrityksen omalta työntekijältä sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella.

Seuraa Interim Management -sivuamme LinkedIn:issä

Vuokrajohtaminen – Interim Management – on varteenotettava vaihtoehto yrityksen kriittisten muutostilanteiden johtamiseen. Interim-palvelun ja määräaikaisen johtajan palkkaamisen kuluissa ei ole merkittävää eroa. Vuokrajohtajan ansaintamalli joustaa operaation johtamisvastuiden muuttumisen mukaan – et maksa turhista tunneista! Interim-palvelu vapauttaa yrityksen työnantajavastuusta.

StaffPointin Interim Management -palvelu huomioi suomalaisen yrityselämän ja markkinan erityispiirteet, mutta sen toteutuksessa hyödynnetään kansainvälisesti toimivia menetelmiä ja laadukasta prosessia.

Yhdistämme prosessiin vahvan kokemuksemme sekä henkilöstövuokrauksesta että ylimmän johdon rekrytoinneista. Meillä on laaja osaavien interim-ammattilaisten verkosto. Vuokrajohtajamme edustavat eri toimialoja ja heillä on kokemusta yritysten eri funktioista.

Interim-palvelua kannattaa hyödyntää seuraavissa yrityksen tilanteissa:

  • Muutos- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan objektiivista muutosjohtamista.
  • Yllättävissä henkilövaihdoksissa: Interim-ammattilainen on valmis ottamaan tehtävän vastaan nopeasti ja huolehtii ylimenokauden johtamistarpeista, kunnes pysyvä resurssi löytyy.
  • Silloin, kun johtamisvastuut muuttuvat usein esimerkiksi tehtävän projektiluontoisuuden takia.
  • Kasvutilanteissa: Yritys palkkaa kokeneen ammattilaisen vauhdittamaan kasvua. Vuokrajohtajaksi voidaan palkata henkilö, jolla on erityistä osaamista yritykselle tärkeältä alueelta esimerkiksi pörssiin listautumisesta.
  • Yrityskaupoissa ostetulta yritykseltä odotetaan usein nopeaa tulosparannusta. Tässä tilanteessa Interim-palvelun avulla voidaan hankkia juuri oikealla taustalla varustettu kokenut johtaja.

Esimerkkejä interim-toimeksiannoistamme:

  • CFO
  • Finance Manager
  • Financial Controller
  • Head of Internal Communications
  • President
Interim Management trendit 2021

Lataa Interim Management trendit 2021

Lataa itsellesi Interim Management trendit 2021! Julkaisussa on mukana alan asiantuntijoita kertomassa näkemyksiään, mielenkiintoiset caset sekä katsaus Ruotsin interim-palveluiden käyttöön. Entä mitkä ovat 5 myyttiä vuokrajohtajuudesta? Tämä on ensimmäinen Interim Management -trendit julkaisumme ja toivomme että se virittää keskustelua ja aloitteita verkostossamme. Mukavia lukuhetkiä!

- Pasi Honkalahti, StaffPoint Executive

Case: Interim Management

Case Business Finland: Interim CFO

Kun tarve osuu vuosikellon kriittiseen kohtaan, toimitusnopeus nousee arvoonsa. Asiakkaamme Business Finland tarvitsi nopealla aikataululla talousjohtajan johtamaan ja koordinoimaan budjetin valmistelua. StaffPoint Executiven ratkaisu oli osaava Interim CFO.

“Yhteistyö sujui hienosti ja saimme erittäin lyhyellä varoitusajalla asiantuntevan ja hyvän talousjohtajan", Business Finlandista kommentoidaan.

Case: Interim Management

Case Empower Connectivity: Interim President

Empower Connectivity had an immediate need to ensure the Division’s operational leadership capability with an Interim Executive after the person who previously managed the Connectivity Division was appointed Group President and CEO. StaffPoint Executive found several potential candidates on short notice who met the client's requirements.

According to the client, StaffPoint Executive acted very professionally and fast and the whole process was straightforward and supported by clear communication to follow the progress.