Skip to main content

Interim Management

Vuokrajohtaminen eli Interim Management on kasvussa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Meiltä StaffPoint Executivesta kysytään vuokrajohtamispalveluita ja vuokrajohtajia lisääntyvässä määrin.

Yritykset tarvitsevat vuokrajohtajia esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Muutos- ja kriisitilanteissa – vuokrajohtaja voi auttaa yritystä vaikeissa tilanteissa, sillä hän tulee ulkopuolelta ja voi siten toimia objektiivisesti.
  • Yllättävissä henkilövaihdoksissa – voi olla, että uuden henkilön rekrytoimiseen kuluu paljon aikaa. Vuokrajohtaja on valmis ottamaan tehtävän vastaan nopeasti ja hoitaa sitä, kunnes pysyvä ratkaisu löytyy.
  • Tehtävänkuva muuttuu ylimenokauden jälkeen – väliaikainen johtaja tarvitaan kun kyseisen tehtävän vastuut tulevat muuttumaan hetken kuluttua. Näin myös rekrytointiprofiili uudistuu.

Vuokrajohtajamme edustavat eri toimialoja ja heillä on kokemusta yritysten eri funktioista.

Esimerkkejä määräaikaisista vuokrajohtajaprojekteista:

  • Toimitusjohtaja
  • Talousjohtaja tai talouspäällikkö
  • HR-päällikkö
  • Tuotantojohtaja
  • Myynnin kehityspäällikkö
  • Hankinta-asiantuntija