Skip to main content

Johtaja-arviointi

Johtaja-arviointi antaa syvälle menevää tietoa oikeiden valintojen tueksi. StaffPoint Executive noudattaa hyvää ammattikäytäntöä johtaja-arvioiden toteuttamisessa.

Käytössämme on alalla vakiintuneet itsearviointi- ja kyvykkyyden arviointimenetelmät (mm. CEB Assessment Systems ja Cut-e). Kokeneet arvioitsijat toteuttavat arviointihaastattelun, jonka lisäksi teemme referenssitarkistukset.

Johtaja-arviointi on tehokas väline, kun on tarve tehdä eroja johtajien työskentelytavoista ja tottumuksista, motivaatio- ja arvopohjasta sekä potentiaalista. Arvioinnista laaditaan raportti, jossa kuvataan profiilin kannalta olennaiset tekijät – vahvuudet ja mahdolliset kehityskohteet.

StaffPoint Executive toteuttaa vuosittain noin 100 arviointia joko osana rekrytointiprosesseja tai johdon arviointihankkeita.