Siirry sisältöön

Leadership Review

Leadership Review on johtamisen kasvupolku siihen, miten yritys saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokykyä tulisi arvioida säännöllisesti. Haastavan markkinanäkymän tai heikentyvän tuloskehityksen kierre yleensä aktivoi kriittisemmän arvioinnin. Yhtä lailla positiivisen tuloskehityksen yritystä tulisi arvioida kriittisesti.

Leadership Review on hallituksen ja toimitusjohtajan strategisen johtamisen työkalu. Leadership Review tarjoaa ulkopuolisen ja objektiivisen näkemyksen johtamisen nykytilasta sekä avainhenkilöiden kompetensseista suhteessa strategisiin valintoihin. Siinä tarkastelu ulottuu tulevaisuuden vaatimuksista kaikkiin yrityksen avaintoimintoihin.

Arviointiprosessissa hyödynnetään useita toisistaan riippumattomia menetelmiä, tietolähteitä ja työkaluja, joiden avulla kartoitetaan ylimmän johdon nykyosaamista.

Arviointi toteutetaan seitsemän vaiheen prosessina, joka alkaa yhdessä toimeksiantajan kanssa pidettävällä työpajalla.

Ensimmäisessä työpajassa määritellään hankkeen tarkka tavoite. Tavoite kohdistetaan 3-4 pääkysymyksen tarkasteluun ja 5-7 strategisen kompetenssin arviointiin. Tarkka tavoite mahdollistaa kaikkien osapuolten sitoutumisen, toimenpidesuositusten osuvuuden sekä kohteena olevien henkilöiden tasapuolisen arvioinnin. Näin luodaan parhaat edellytykset sille, että oikeat osaamiset ovat oikeissa rooleissa.

case lr

Case: Leadership Review

Asiakkaamme on oman toimialansa merkittävin retail-yritys, jonka uudistuneella hallituksella oli tarve ymmärtää avainhenkilöresurssien tilanne ja kyky ottaa uusia tai laajenevia vastuita muuttuvassa markkinatilanteessa. StaffPoint Executive tuotti Leadership Review:n avulla sekä johdolle kollegiona että yksilöinä kehittymissuunnitelmat, ja hallitukselle tilaajana objektiivisen arvioinnin avainhenkilöstön kyvykkyyksistä sekä johtamisen käytännöistä.