Siirry sisältöön
konsulttiprofiili: tiina kansanen
Takaisin

StaffPoint Executiven Tiina Kansanen: ”Toivon suorahakualalle enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä”

Syyskuussa 2018 StaffPoint Executiven konsulttitiimiin liittyneelle Tiina Kansaselle työ StaffPointilla on tarjonnut uuden, kiehtovan näkökulman alaan, josta hänelle on kertynyt työkokemusta jo 20 vuoden ajalta.

”Tykkään olla haastajayrityksessä ja katsoa alaa tästä näkökulmasta”, aiemmin perinteikkäissä boutique-tyyppisissä suorahakuyrityksissä työskennellyt Tiina Kansanen kertoo.

Vaikka StaffPoint on henkilöpalvelualalla suuri ja vakiintunut toimija – konsernin juuret ulottuvat 1970-luvulle – on vuonna 2015 perustettu StaffPoint Executive -liiketoimintayksikkö suorahakualalla haastajan roolissa.

”Olemme kaikki kuitenkin kokeneita konsultteja ja meillä on kokemustaustaa, jota me nyt lähdemme lunastamaan StaffPointin brändin alla”, Kansanen kertoo.

Kritiikkiä suorahakualan kangistuneille käytännöille

Nuoressa haastajayrityksessä työskentely on avannut Kansasen silmät suorahakualalla tyypillisesti vallitseville vanhanaikaisille käytännöille. Hän kokee erityisen ristiriitaisena sen, että vaikka suorahakukonsultit ovat tyypillisesti modernin johtamisen puolestapuhujia, alan sisällä tämä ei näy.

”Haluamme auttaa meidän asiakkaitamme luopumaan vanhanaikaisista johtamiskäytännöistä, mutta paradoksaalista kyllä, alamme sisällä on todella konservatiiviset ja hierarkkiset toimintamallit, jossa työntekijöiden roolit ja niihin liittyvät toimintamahdollisuudet on tarkkaan määritelty”, hän arvioi.

Kansanen kutsuu suorahakualaa perinteisessä muodossaan mystiseksi maailmaksi, jolla vallitsevia käytäntöjä ei ole tyypillisesti kyseenalaistettu. Esimerkkinä tästä hän mainitsee monissa firmoissa käytössä olevan hinnoittelukäytännön, jossa toimeksiannon hinta perustuu palkattavan henkilön vuosipalkan suuruuteen – mitä paremmin palkattua henkilöä etsitään, sitä korkeammaksi hinta nousee.

Hinnoittelu kuitenkin harvemmin vastaa suorahakuun käytettyä työmäärää.

”Toimitusjohtajatasolla potentiaaliset kandidaatit ovat yleensä helposti hahmotettavissa, ja samaa johtajajoukkoa esitellään useille asiakkaille. Silloin hakuprosessi etenee kuin juna. Kun sieltä herkulliselta toimitusjohtajatasolta tullaan alaspäin, työmäärä kasvaa. Hakukenttä on laajempi, ja voi olla, että asiakkaan oma käsitys siitä, mitä ollaan hakemassa ei ole yhtä kirkas. Ollaan ennemminkin katselemassa, mitä olisi tarjolla”, Kansanen kertoo.

Kansanen toivoisikin lisää läpinäkyvyyttä siihen, miten tuotteen hinta muodostuu ja mikä merkitys suorahakupalveluita tarjoavan firman brändillä hinnoittelussa on.

”Mielestäni markkinoita olisi syytä herätellä tässä asiassa. Jos olisin asiakas, kysyisin, miten palvelun hinta muodostuu. Mielestäni tästä pitäisi uskaltaa keskustella. Me kaikki käytämme kuitenkin hyvin samankaltaisia työkaluja ja työskentelyprosesseja keskenämme, joten niillä hintaeroja ei voi perustella”, Kansanen huomauttaa.

Siinä missä ennen kuljettiin messuilla keräämässä käyntikortteja ja etsittiin nimiä puhelinluettelosta, nykyisin avainhenkilöt ovat löydettävissä yritysten nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Digitalisaation seurauksena suorahakualan mystisyyden verho on alkanut raottua ja ala on auennut myös uusille toimijoille. Kansanen mielestä muutos on ollut positiivinen.

”En olisi yllättynyt, jos tulevaisuudessa vähemmän hierarkkiset alan toimijat saavat osaavaa työvoimaa perinteisiä firmoja helpommin, koska hyvä henki yrityksessä houkuttaa osaajia. Nykyinen diginatiivi johtajasukupolvi on erilaista. He vaativat työympäristöltään aiempia sukupolvia enemmän ja ovat tottuneet tasa-arvoisuuteen työelämässä”, hän pohtii.

Kansanen toivoo, että myös suorahakualalla valitettavan usein esiintyvä arroganssi vähenisi kilpailun lisääntyessä ja suorahakufirmat alkaisivat kiinnittää enemmän huomiota asiakaskokemukseen.

Kiinnostavimmat toimeksiannot tarjoavat haasteita

Kansanen kertoo, että hänen uransa antoisimmat suorahakutoimeksiannot ovat olleet, sellaisia, joissa hän on päässyt laittamaan kaiken osaamisensa peliin.

Esimerkkinä hän mainitsee eräälle valtakunnalliselle ketjulle tehdyn toimeksiannon, jossa etsittiin tulosvastuullisia yksikön vetäjiä eri puolille Suomea. Hakijat eivät lähtökohtaisesti kokeneet työtä houkuttelevaksi, koska yleinen mielikuva yrityksestä ja sen strategiasta ei vastannut nykytilaa. Lisähaastetta toi myös se, että työpisteet sijaitsivat maakunnissa, mikä rajoitti potentiaalisten kandidaattien joukkoa.

Haasteista huolimatta kahden osaavan henkilön rekrytointi onnistui. Kansanen koki toimeksiannon erityisen palkitsevaksi, sillä hän sai kumppanina olla mukana tuomassa muutosta yrityksen johtamiskulttuuriin.

”Tämän työn suola on siinä, että saat laittaa kaiken osaamisesi peliin ja työsi tuo asiakkaalle oikeasti lisäarvoa. Asiakas ei koskaan saisi sitä, mitä haluaa julkisen haun kautta, koska sitä tarinaa ei pystyisi hakuilmoituksessa kertomaan siten, että se houkuttelisi oikeat ehdokkaat”, Kansanen arvioi.

Tarinalla Kansanen tarkoittaa sitä, miten yrityksen tilanne ja haettavan tehtävän tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet kerrotaan potentiaalisille kandidaateille. Tärkeää on myös kuvailla, minkälaisia odotuksia haettavaa henkilöä kohtaan on. Etsinnässä voi olla esimerkiksi sellainen osaaja, joka pystyy johtamaan muutosta ja kehittämään firmaa haluttuun suuntaan.

”Minä olen se sanansaattaja. Kerron sitä tarinaa niille ihmisille ja saan ne kiinnostumaan. Jos pystyn löytämään sellaisen henkilön, joka ei pelkää tarttua haasteeseen ja pystyy sen matkan tekemään, niin onhan se palkitsevaa”, hän kuvailee.

Hyvin verkostoitunut moniosaaja

Kansasen tausta on suorahakutoimeksiantojen research-puolelta, jossa hänen työtehtäviinsä kuului muun muassa potentiaalisten kandidaaattien etsimistä, markkinatiedon ylläpitämistä ja asiakasrajapinnassa toimimista.

Research-työ ja kaupallisuus ollaan suorahakualalla usein ajateltu olevan ristiriidassa keskenään, ja tutkijat on tavattu leimata pölyttyneiksi paperinpyörittelijöiksi. Tällaisesta ajattelusta voitaisiin Kansasen mielestä kuitenkin jo luopua.

”Siinä työssä sain rakennettua hyvän kontaktiverkoston ja opin tuntemaan markkinadynamiikkaa. Tutkimustaustani ansiosta minulla on vahva substanssiosaaminen”, hän kertoo.

Kansanen kokee olevansa joustava ja mukautumiskykyinen generalisti, joka on joutunut hyppäämään hyvin erilaisiin toimialoihin ja rooleihin liittyviin toimeksiantoihin. Ydinosaamisalueekseen hän tunnistaa erityisesti kaupallisen alan toimeksiannot muun muassa erikoiskaupan ja tukkukaupan aloilla.

”Olen hakenut muun muassa liiketoiminnan vetäjiä, ketjun vetäjiä, talousjohtajia, digitaalisia CDO:ita, kaupallisia johtajia, markkinointijohtajia, myyntijohtajia – ihmisiä hyvin erilaisiin rooleihin. En kuitenkaan halua tulla lokeroiduksi pelkästään kaupan alaan,” Kansanen kertoo.

Kansanen on opiskellut Vaasan kauppakorkeakoulussa hallintoa ja johtamista. Opintojen pariin veti kiinnostus ihmisiä, markkinointia ja kaupallisuutta kohtaan. Suorahakualalle hän päätyi kuitenkin vahingossa HR-alan monipalveluyrityksen johdon assistentin pestin kautta.

”Tässä työssä liike-elämää tarkastellaan laaja-alaisesti. Mikään asiakas ja mikään haku ei ole samanlainen. Tämä työ on todella rikas verkostoitumisen kannalta”, hän tuumii.

”StaffPointilla pääsen tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä”

Suorahakukonsultille StaffPoint on hänen mielestään erityisen kiinnostava työpaikka.

”En koe, että edustan pelkästään StaffPoint Executiven palveluita vaan koko konsernia. On ajassa kiinni olevaa pystyä tarjoamaan asiakkaalle hyvin monenlaisia henkilöstöön liittyviä konsultointipalveluita, on se sitten rekrytointia, henkilövuokrabisnestä, esimieskouluttamista, Interim Management -palvelua tai outplacement-kumppanuutta. Se on mielekästä”, hän pohtii.

StaffPointin palveluvalikoimaan kuuluu suorahakupalvelujen lisäksi myös tehtävien täyttämistä avoimen haun tai vuokrajohtajuuden kautta. Kansasen mielestä monipuolinen palveluvalikoima tarjoaa lisäarvoa asiakkaalle.

”Voimme esimerkiksi tarjota Interim Management eli vuokrajohtajuuspalvelua vaihtoehtona johtajan suorahaulle. Markkinoilla on kokeneita eri toimialojen ja funktioiden ammattilaisia, jotka ovat käytettävissä juuri sen tarpeen mukaan, joka asiakkaalla on. Tämä on hyvä ja riskitön vaihtoehto kalliille johtajasopimukselle tai konsultointiprojektille”, Kansanen kertoo.

Avoimen haun arvo taas tulee Kansasen mukaan asiakkaan saamasta näkyvyydestä useissa merkittävissä viestintäkanavissa.

”Emme välttämättä odota, että haettava henkilö löytyisi avoimen haun kautta, vaan julkisten ilmoitusten arvo liittyy asiakkaan brändin saamaan positiiviseen näkyvyyteen aktiivisena työllistäjä”, Kansanen kertoo.

StaffPointilla Kansanen kokee pääsevänsä tekemään myös yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

”Minusta on hienoa, että me avaamme ovia nuorille työnhakijoille, tarjoamme koulutusta maahanmuuttajille ja avaamme heille ovia työelämään. Palvelemme sekä työantajia että työntekijöitä, jotka kaipaavat työsuhteilta joustavuutta. Se on aika moderni malli”, hän summaa.

Tiina Kansasen onnistumisen avaimet suorahakutoimeksiannoissa:

  1. Tunne markkina, jossa toimit ja käytä aikaa tietojesi ja verkostojesi pitämiseen ajan tasalla.
  2. Tee perusasiat huolella jokaisessa toimeksiannossa. Tunne asiakkaasi strategia, tavoitteet ja haettavan henkilön profiili. Perusteellinen ja huolellinen pohjatyö ja prosessi ovat kaiken perusta.
  3. Ole sinnikäs. Hakuprosessit voivat olla aikaa vieviä. Muista, että jos kohta 2 on kunnossa, et joudu palaamaan lähtöruutuun, vaikka matkaan tulisi mutkia.