Skip to main content

Executive-rekrytoinnit - johdon suorahaut

Toteutamme vaativat johdon rekrytoinnit aina profiilin ja toimeksiannon mukaan: suorahaun ja julkisen haun keinoin.

Palvelu lyhyesti:

  • Suorahaussa tavoitteena on kontaktoida henkilöt, jotka ovat erittäin potentiaalisia avoinna olevaan tehtävään. Tyypillisesti kontaktoitavat henkilöt ovat kilpailijalla vastaavassa tehtävässä tai sellaisessa tehtävässä/yrityksessä, jossa toimenkuvalla on samanlaisia vaatimuksia.
  • Suorahaun osalta asiakkaalle on kerrottava, että sen kautta kontaktoidut henkilöt voivat myös kieltäytyä jatkokeskusteluista. Kandidaatin kieltäytyessä voi toisinaan olla tarpeen kartoittaa lisäehdokkaita. Samalla tähän liittyy usein tarve muuttaa etsittävän henkilön vaatimuksia, palkkatasoa tms. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota prosessin alkuvaiheeseen; etsittävän henkilön vaatimusten määrittämiseen.
  • Suorahaussa ehdokkaiden lähteinä käytetään julkisia lähteitä, sisäisiä tietokantoja, omaa verkostoa jne.
  • Lisää tehoa suorahakuun voi saada yhdistämällä siihen julkisen ilmoitushaun (www, some, printtimedia) ja suorahaun menetelmiä. Tämä ns. hybridihaku on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja monipuolisesti sovellettavaksi menetelmäksi perinteisen suorahaun ohella.
  • Hybridihaku on julkinen haku, jossa ilmoitusten kautta saatua hakijajoukkoa vahvistetaan ja monipuolistetaan pienimuotoisella,tarkkaan rajatulla ja suppealla suorahaulla.
  • Hybridihaku ei sovellu sellaisiin haastaviin rekrytointeihin, joissa on epätodennäköistä löytää kandidaatti julkisella haulla.

Hyödyt:

  • Tavoitamme henkilöitä, joita emme tavoittaisi muilla menetelmillä (ns. piilossa olevat ehdokkaat)
  • Executive-rekrytoinnit vahvistavat asiakasyrityksen työnantajakuvaa ja osoittaa, että yritys kokee rekrytoinnin tärkeäksi
  • Palvelulla saadaan haluttaessa hyviä ehdokkaita myös ilmeisempien kohderyhmien ulkopuolelta, esimerkiksi toisilta toimialoilta