Siirry sisältöön

Johtamisen teesimme

Me StaffPoint Executivella tiedämme, että johtaminen on vaikuttamista. Ihanteenamme on tehokkaasti johdetut yritykset, joissa johtamisen kehittäminen on tehty näkyväksi ja oikeat osaamiset ovat oikeissa rooleissa. Näihin uskomme:

1. Toimiva hallitus katsoo tulevaisuuteen ja tukee johtoa

 • Tulevaisuuden toimitusjohtaja on hallituksen tärkeä valinta.
 • Tulevaisuuden toimitusjohtajan ja hallituksen tärkeimmät ominaisuudet ovat sosiaalinen älykkyys, vaikuttavuus, yhteistyö- ja verkostoitumiskyky.
 • Kulttuuri rakentuu teoista – hallituksen roolissa korostuu yrityskulttuurin rakentamisessa yhteisten arvojen pohjalta. Tulevaisuuden johtaja huomioi yksilöllisyyden ja erilaisuuden.
 • Menestyksen edellytys on hallituksen monimuotoisuus ja se, kuinka ihmiset toimivat yhdessä hyödyntäen erilaisuutta ja jäsentensä vahvuuksia.
 • Hallituksen tulee auttaa yritystä rakentamaan kestävää kilpailuetua, joka toimii tänään ja kestää tulevina vuosikymmeninä.
 • Strategian merkitys korostuu nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Toimivan hallitustyön lähtökohta on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyvä yhteistyö ja luottamus.
 • Hallituksella tulee olla käsitys johtamisen tilasta ja tämän hetkisestä osaamistarpeesta. Hallituksella on tärkeä rooli tulevaisuuden kyvykkyyksien varmistamisessa toimintaympäristössä, jossa jatkuva oppiminen on välttämätöntä ja osaaminen vanhenee nopeasti.
 • Uudenlainen työn liikkuvuus ja muuntautuvat tiimit ovat mahdollisuus!

2. Osaava johtoryhmä johtaa ja motivoi huippusuorituksiin

 • Menestyvän yrityksen tunnusmerkkinä on osaava johtoryhmä – sellainen josta kilpailijat ovat kateellisia.
 • Jokaisen toiminnon johtajalla pitää olla riittävä ammattiosaaminen – näissä tehtävissä ei enää ole alkaa opettelemaan.
 • Kova ammattitaito ei riitä ellei johtaja johda. Johtaminen on vaikuttamista, mahdollistamista ja ratkaisemista.
 • Johtamattomuuden seuraukset ovat negatiiviset ja näkyvät organisaatiossa nopeasti.
 • Toimitusjohtaja varmistaa, että johtajat johtavat ja hyvä kierre jatkuu läpi organisaation.
 • Johtajat hyötyvät voittavasta tiimistä. Jokainen tukee toisiaan ja johtamattomuudelle ei jää sijaa.
 • Jos johtaja ei johda tai johtamisen seurauksena ei tapahdu riittävästi oikeita asioita, asia pitää ratkaista nopeasti.
 • Vaihtoehtoja löytyy: uusi rooli tai siirtyminen yrityksen ulkopuolelle. Yrityksen etu menee aina edelle.

3. Osaamisen kehityspotentiaali näkyväksi

 • Yritys tarvitsee jokaisen henkilön työpanoksen – kaikilla on merkitystä.
 • Osaamisen johtaminen ei ole vain prosessi, vaan jatkuvaa toimintaa. Ihmisten tehtäviä, vastuita ja osaamisia pitää optimoida systemaattisesti ja jatkuvasti.
 • Osaava johtoryhmä rakentaa organisaation läpäisevän johtamiskulttuurin, jossa tämä on arkipäivää: esimiehet tuntevat tiiminsä ja tekevät aktiivisesti toimenpiteitä, talous ja HR tarjoavat ihmisiin liittyvän datan sekä asiantuntija-avun erilaisiin tilanteisiin. Esimiehet tunnistavat erilaiset henkilöriskit ja hallinnoivat niitä.
 • Omat resurssit hyödynnetään hyvin ja uusia rekrytointeja tehdään harkitusti.
 • Huonon johtamiskulttuurin seuraukset näkyvät ikävästi: henkilövaihtuvuus on suurta, työkykyriskit kasvavat, yrityksen suorituskyky liukuu hiljalleen alaspäin.

4. Kasvu syntyy ennakoimalla ja investoimalla rohkeasti uuteen osaamiseen

 • Yritysten menestyminen perustuu herkkyyteen ja uskallukseen havainnoida ja ymmärtää markkinoilla vallitsevia kehitysnäkymiä.
 • Yritysten menestymisen kannalta yhä oleellisempaa on kyky luoda uusia innovaatioita, esimerkiksi tuotteita tai palveluita.
 • Tutkimus osoittaa, että innovaatiomenestyjät keskittyvät huomattavasti muita vahvemmin ns. disruptiivisiin innovaatioihin, joiden tavoitteena on luoda täysin uutta markkinaa. Suurin osa yrityksistä keskittyy edelleen inkrementaaliseen innovaatioon eli nykytuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen.
 • Osaamisnäkökulmasta tarkasteltuna disruptiivisten innovaatioiden luominen vaatii todennäköisesti yritysjohdolta päätöstä investoida myös uuteen osaamiseen organisaation ulkopuolelta.
 • Liiketoiminnan uudistamiseen tähtäävä innovaatiotoiminta edellyttää organisaatiolta monipuolisia kyvykkyyksiä ja osaamisia. Jos yritykseltä puuttuu tarvittava osaaminen uusien teknologioiden omaksumiseen ja niihin liittyvän liiketoiminnan luomiseen, tunnistettuja mahdollisuuksia ei saada hyödynnettyä.

5. Joustavilla johtajaresursseilla syntyy nopeita muutoksia

 • Joustavat johtajaresurssit, interim-osaajat, eivät vain tunnista muutoskohteita vaan annetun johtamisvastuun mukaisesti myös implementoivat muutokset.
 • Nopea ratkaisu tilapäiseen tarpeeseen, konkreettinen apu nopeasti.
 • Joustavat johtajaresurssit vauhdittavat muutosta ja nostavat esille muutosta estäviä tai hidastavia tekijöitä.
 • Joustavat johtajaresurssit ovat valtava hyödyntämätön resurssi yhtiölle.
 • Joustavat johtajaresurssit vapauttavat yhtiön vakituiset johtajat yhtiön tärkeimpiin projekteihin.
 • Joustavat johtajaresurssit toimivat valmentajina ja sparraajina yrityksessä – oman kuplan sisällä kehitys on aina väistämättä hitaampaa kuin kuplan ulkopuolella.
 • Toimi ennen kuin organisaatio kriisiytyy! Joustavat johtajaresurssit mahdollistavat tilapäisen osaajan, resurssin, silloin kun sitä tarvitaan ja niin pitkäksi ajaksi kuin sovitaan.
 • Vaihtoehtoja ja eri alojen huippuosaajia on tarjolla paljon – uskalla kokeilla ja muodosta mielipiteesi vasta kokemuksen kautta.