Siirry sisältöön
Visio 2
Takaisin

Hyvä visio kantaa yli ajan

Nuorille hallitusammattilaisille suunnatussa aamupäivässä pohdittiin yrityskulttuurin vahvistuvaa merkitystä yrityksen menestymiseen.

StaffPoint Executive järjesti yhdessä BBC Ahlström Oy:n kanssa aamupäivätilaisuuden nuorten hallitusosaajien Future Board -verkoston jäsenille 10.3.2020 StaffPointin tiloissa Helsingissä.

Aamupäivän aikana mietimme yhdessä tulevaisuuden hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ja asioita, joihin voittavan yrityksen hallituksen ja johdon tulee kiinnittää huomiota.

Yhtiön hyvä visio kantaa yli ajan. Visiossa tiivistyy se, miksi yritys on olemassa. Kuten Mia Ahlström BCC Ahlström Oy:stä tilaisuudessa totesi, visio luo työntekijöille mielekkyyttä sekä merkityksellisyyttä työhön sekä antaa syyn sitoutua ja olla ylpeä työnantajastaan. Asiakkaille se on lupaus siitä, miten yrityksen toiminta tuottaa arvoa asiakkaalle.

Visio 3

Pohdimme myös yrityskulttuurin vahvistuvaa merkitystä yrityksen menestymiseen. Yrityskulttuuri luo yrityksen selkärangan ja vahvistaa luottamusta. Kulttuuri vahvistuu jokapäiväisellä toiminnalla, yhteistyöllä, johtamisella ja teoilla.

Yrityksen toimintakulttuurin ymmärtäminen on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa, mutta onko tätä riittävästi huomioitu tämän päivän hallituksissa? Väitämme, että hallituksilla ei ole yhtiön kulttuurista ja avainhenkilöiden kyvyistä ja potentiaalista yhtä seikkaperäistä tietoa kuin talouden perusdatasta.

Hallituksiin ei ole vielä syntynyt hyviä käytäntöjä arvioida toimintakulttuuria. Toimitusjohtajan tuottama tieto ei välttämättä ole objektiivista, ja monissa yrityksissä HR-johto ei ole siinä asemassa, että se voisi vahvasti luoda tarvittavia prosesseja ja johtaa toimenpiteitä muun johdon kanssa. Hyvinkin alikäytetty resurssi on Management Audit, joka puolestaan aktiivisten ja edistyksellisten hallitusten osalta on todettu erityisen arvokkaaksi.

Visio 4

Mia Ahlströmin mukaan loppujen lopuksi kaikki on kiinni ihmisistä ja siitä, osaako yritys voimaannuttaa työntekijät osallistumaan aktiivisesti. Tulevaisuuden johtamisessa on tärkeää hyödyntää työntekijöiden erilaisuus ja huolehtia yhteisestä organisaatiokulttuurista, joka samalla huomioi erilaisuuden. Tulevaisuudessa tunneäly, empatiataidot ja yhteistyötaidot kasvattavat merkitystään entisestään ja johtamisessa korostuvat sosiaalinen vaikuttavuus sekä verkostoitumiskyky.

Työelämä on muutoksessa ja vaihtoehtoja perinteisille työsuhteille on saatavilla. Hyvä johtaminen on voittavien yritysten kivijalka. Älä päästä kivijalkaa murtumaan, reagoi ajoissa ja ole valmis tekemään muutoksia sekä hyödyntämään markkinoilla olevaa osaamista myös väliaikaisena apuna.

Haluamme kiittää Future Boardin jäseniä yhteiseen tulevaisuuspainotteiseen aamupäivään osallistumisesta. Tilaisuudessa oli mukana paljon osaamista ja positiivista energiaa. Toivottavasti tämän hetkinen poikkeuksillinen ajan jakso jää lyhytaikaiseksi ja pääsemme järjestämään mukavia ja ajatuksia herättäviä tilaisuuksia pian uudestaan!

Visio 5