Siirry sisältöön
Interim CMO
Takaisin

Markkinointiin tehokkuutta vuokrajohtajan avulla

Yhä useampi yritys Suomessa käyttää vuokrajohtajia. Tyypillisesti vuokrajohtajaa haetaan CEO ja CFO tehtäviin, kokopäiväiseen rooliin ja 6-12 kuukauden ajaksi.

Myös Interim CMO on toimiva ratkaisu nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa markkinointijohdossa on yhä enemmän vaihtuvuutta ja markkinoinnin tehokkuus tulee osoittaa yhä selvemmin.

Interim CMO pitää markkinoinnin pyörät pyörimässä

Organisaatioissa on tarvetta Interim-ammattilaisille tyypillisesti henkilövaihdosten yhteydessä. Avainhenkilön vaihtuessa organisaatio helposti halvaantuu ja menettää päätöksentekokykyään. Uuden johtajan odottaminen voi johtaa jopa poliittiseen peliin organisaation sisällä.

Kokeneen Interim CMO:n vaikutus organisaatioon on välitön.

Markkinoinnin suorituskyky ei laske ja talon ulkopuolinen osaaja auttaa koko organisaatiota keskittymään menestyksen kannalta oleelliseen tekemiseen. Samalla yritys saa uutta näkemystä siitä, miten markkinointifunktio kannattaa organisoida niin, että se tukee mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Interim-ammattilaista käyttämällä uuden markkinointijohtajan rekrytointi voidaan tehdä huolellisesti ja samalla pitää markkinoinnin pyörät pyörimässä.

Lisää tehoja samanaikaisuudesta

Latinaksi interim viittaa samanaikaisuuteen. Yksi tapa hyödyntää Interim CMO:ta onkin tilanne, jossa henkilövaihdoksen yhteydessä uusi johtajakandidaatti löytyy talon sisältä, mutta kaipaa valmennusta ja tukea kasvaakseen uuden tehtävän vaatimalle tasolle. Tällöin vuokrajohtaja toimii
tavallaan valmentavana työnohjaajana, auttaen substanssiosaamisen kehittämisessä (mitä) sekä johtamistyyliin liittyvissä asioissa (miten).

Samanaikaisuuden periaate sopii hyvin myös tilanteisiin, joissa CMO haluaa kehittää markkinoinnin kyvykkyyttä, mutta aika tai henkilöstöresurssit eivät tähän riitä. Tällöin Interim CMO voi toimia kehitysvastuussa esimerkiksi analytiikkaan, markkinointiautomaatioon tai markkinoinnin suorituskykyyn liittyvissä projekteissa, kun CMO itse johtaa muita markkinoinnin operaatioita.

Markkinointijohdon krooninen aikapula on tavallista fuusioiden ja strategisten uudistusten aikana. Tällöin kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä käyttämällä väliaikaista ulkopuolista osaajaa.

Interim Management -palvelu monipuolistuu

StaffPoint kehittää Interim-palveluitaan auttaakseen asiakkaitaan menestymään paremmin ja tarjoaa nyt vaativissa tehtävissä menestyneitä ja kokeneita vuokrajohtajia myös myynnin, markkinoinnin ja kaupallisten toimintojen tarpeisiin.

Kirjoittaja Tomi Kinnunen on Interim-ammattilainen ja kokenut myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, jolla on johtamiskokemusta eri toimialoilta niin markkinointijohtajan, aluejohtajan, asiakkuusjohtajan kuin operatiivisen johtajankin rooleista.