Siirry sisältöön
VeKO ESR www2
Takaisin

Spring House Oy toteuttaa Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -ESR-hankkeen (VeKO) vuosina 2020-2023

hankkeen logokoonti2

Spring House Oy toteuttaa Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -ESR-hankkeen (VeKO) ajalla 04/2020-03/2023. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hanke jatkaa osaltaan vahvasti Pohjois-Savon työvoimapulan ratkaisemiseksi tehtävää työtä. Hankkeen tuloksena Pohjois-Savoon saadaan käyttöön mallit, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti ulkomaalaistaustaisten osaajien työllistymistä niin tekijän kuin yrityksen näkökulmasta.

projectinformationinenglish

tulosta esite print flyer

veko liity talentspring

Selvitimme 2019 toteutetussa ESR-selvityshankkeessa ulkomaalaistaustaisen työvoiman työllistymisen kipupisteisiin ratkaisuja Pohjois-Savossa. Selvityshankkeen tuloksia päästään nyt hyödyntämään jatkohankkeessa, jonka tavoitteena on vastata Pohjois-Savon työvoimapulaan tehostamalla ja edistämällä ulkomaalaistaustaisen henkilöstön työllistymistä alueen työvoimapula-aloille, sekä erityistä erikoisammattitaitoa vaativien alojen yrityksiin.

”Aiemmassa hankkeessa löydettyihin kipupisteiden ratkaisuihin kehitetään nyt alkaneen hankkeen puitteissa käytännölliset konseptit, mallit ja prosessit. Näitä toteutetaan kehittäen hankkeen aikana”, tiivistää Spring Housen työvoimapalveluiden liiketoimintajohtaja Anna-Kaisa Koivikko.

Havainnoista konkretiaan

”Hankkeen tuloksista hyötyvät niin Pohjois-Savon yritykset, kuin ulkomaalaistaustaiset työnhakijatkin. Hankkeella on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä”, kuvailee Spring Housen maahanmuuttajapalveluiden johtaja Kristel Kivisik.

Aiemman hankkeen tulosten perusteella selvä enemmistö yrityksistä Pohjois-Savossa on kiinnostunut työllistämään ulkomaalaistaustaista työvoimaa. Yleisimmin työvoimatarve on pitkäkestoista. Nyt käynnistynyt hanke tukee yrityksiä uusilla toimintamalleilla, joiden avulla kansainvälisen työvoiman rekrytoinnissa haasteelliseksi koetut ammattitaitoisten tekijöiden löytäminen ja kielitaito sekä osaamisen tunnistaminen eivät jatkossa ole ongelmallisia.

Hanke edistää ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää sopivia työtehtäviä ja työnantajia sekä selättää kielitaitohaasteita kehitettävän mallin avulla. Tulokset tukevat Pohjois-Savossa jo oleskelevia ulkomaalaistaustaisia, mutta välillisesti myöhemmin myös henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet työperäisestä maahanmuutosta Suomeen.

Hankkeen konkreettisuus näkyy Pohjois-Savossa myös yhteistyönä. ”Alueellisen työvoimapulan ratkaisuja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden, yritysten ja hankkeiden kanssa”, korostaa projektipäällikkö Tanja Manner. Työelämä tulee muuttumaan vastaanottavammaksi ja alueen pitovoima parantumaan. Kehitteillä oleva TalentHUB-ekosysteemi voi sisältää tulevaisuudessa kaikki osa-alueet, joille Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hanke nyt luo malleja, prosesseja ja käytänteitä.

On tärkeää välttää päällekkäisyyksiä muiden käynnissä olevien ja aiempien hankkeiden kanssa. VeKO-hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia malleja valtakunnallisesti ja alueellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä osallistumalla valtakunnalliseen Talent Boost -ohjelmaan.

Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hankkeen toimenpidekokonaisuudella vaikuttavuutta
”Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hanke vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä”, korostaa Anna-Kaisa Koivikko. Hanke on käytännössä innovatiivisten palveluiden konseptointia ja kehittämistä ja koostuu toisiaan tukevista työpaketeista; 1) Soft Landing -palvelukokonaisuudesta, 2) Osaamisen tunnistamisen prosessien ja palvelukonseptin kehittämisestä ja 3) Alueellisesta yhteistyöstä.

Aluksi vaikutus näkyy vähentyneenä työvoimapulana ja osaajien löytymisen helpottumisena hankkeessa mukana olevissa yrityksissä Pohjois-Savon alueella. Pitkällä aikavälillä Pohjois-Savon alueella saadaan merkittävää lisätietoa käytänteistä, jotka tukevat työvoimapula-aloilla ja erityistä erikoisammattitaitoa vaativien yritysten rekrytointia. Hankkeessa toimivaksi havaitut mallit voidaan jalkauttaa myös muihin yrityksiin Pohjois-Savossa ja koko Suomessa. ”Pidän monikäyttöisyyttä ja skaalautuvuutta yhtenä hankkeen vaikuttavuuden tärkeimmistä näkökulmista”, tiivistää Koivikko.

Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätiedot
Kristel Kivisik
Johtaja, maahanmuuttajien palvelut
puh. 040 518 2585

Tanja Manner
Projektipäällikkö, Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hanke (VeKO) (ESR)
puh. 044 901 6290

Lue lisää
Rakennerahasto