Siirry sisältöön
Vikkelästi töihin-hanke
Takaisin

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 2021-2023.

Logokoonti, Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta, SASKY, TAMK, Spring House

Työllisyys-, valmennus- ja kotoutumiskoulutuspalveluita tarjoava Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021 – 31.12.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita.

Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa.

Vikkelästi töihin – malli maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan seuraavien osatavoitteiden mukaisesti:

  1. Syventää olemassa olevaa tietoa huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvästä kiinnostuneisuudesta, osaamisesta ja uratavoitteista.
  2. Valmistella huonossa työmarkkina-asemassa olevien, vähintään toisen asteen koulutuksen tai vastaavan suorittaneiden maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon työn erityispiirteet huomioiva henkilökohtainen opinto-ohjausmalli ja opintopolku olemassa olevia koulutusrakenteita ja -tarjontaa hyödyntämällä.
  3. Tuottaa mentorointimalli ja laatia mentorointiopas maahanmuuttajien, sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ja rekrytoinnista vastaavien ja työyhteisön muiden jäsenten sekä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön tukemaan maahanmuuttajien työharjoittelun ja työntekemisen käynnistymistä, ohjausta sekä rekrytointia.
  4. Toteuttaa maahanmuuttajien sosiaali- ja terveydenhuollon alan työuran rakentamisen ja hallinnan malli hankkeen toimenpiteiden, ideoiden, oppien, kokemuksien ja palautteiden pohjalta.

Hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä vaikutetaan myös siihen, että

  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ on vetovoimainen uravaihtoehto maahanmuuttajien keskuudessa ja työvoiman saatavuus alalla paranee,
  • maahanmuuttajien osaaminen ja uratietoisuus ovat lisääntyneet sekä heidän kotoutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan on parantunut,
  • sote-alan työyhteisöjen asenteet ovat kehittyneet myönteisemmiksi maahanmuuttajia kohtaan

Hankkeen toteutus

Aikataulu 1.11.2021 – 31.12.2023

Päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Osatoteuttajat SASKY koulutuskuntayhtymä ja Spring House Oy

Lisätiedot

Kristel Kivisik, Johtaja, maahanmuuttajien palvelut

kristel.kivisik@springhouse.fi
puh. 040 518 2585

Grace Hoffrén, projektikoordinaattori

grace.hoffren@springhouse.fi
puh. 044 475 3852

Rahoittaja, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hankkeen tila: käynnissä.

Oppaat

Vikkelästi töihin hanke
Työelämä tänään ja huomenna
28.12.2023

Kielituettu työharjoittelu hoitoalalla

Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR 2021-2023) on kehitetty opas hoiva-alan opiskelijoiden työharjoittelun tueksi.

Lue lisää
Vikkelästi töihin
Työelämä tänään ja huomenna
28.12.2023

Opas kielitietoiseen uraohjaukseen

Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR 2021-2023) pyrittiin löytämään keinoja edistää maahanmuuttaneiden työelämään integroitumista sosiaali- ja terveysalalla.

Lue lisää